GUS: Stopa bezrobocia wzrosła do 3,8%

Rynek pracy

Młoda kobieta zatrudniona przez pracodawcę
Fot. stock.adobe.com/Alexander Raths

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,8% w III kw. 2018 r. wobec 3,6% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W odniesieniu do III kw. 2017 r. wskaźnik zmniejszył się o 0,9 pkt proc.

Współczynnik zatrudnienia wyniósł w III kwartale br. 54,6% i wzrósł o 0,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 0,6 pkt proc. r/r.

“W III kwartale 2018 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 279 tys. osób, z tego 16 617 tys. to pracujący i 662 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13 139 tys.” – podano również.

Współczynnik zatrudnienia wyniósł w III kwartale br. 54,6% i wzrósł o 0,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 0,6 pkt proc. r/r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: