GUS: stopa bezrobocia wzrosła do 6 proc. w maju

Rynek pracy

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 6%, czyli wzrosła o 0,2 pkt proc. wobec danych z kwietnia br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2019 r. stopa ta wyniosła 5,4%.

Zwolnienie z pracy
Fot. stock.adobe.com/MIND AND I

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 6%, czyli wzrosła o 0,2 pkt proc. wobec danych z kwietnia br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2019 r. stopa ta wyniosła 5,4%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2020 r. wyniosła 6,0% i była wyższa niż w kwietniu 2020 r. (5,8%) #GUS #statystyki #RynekPracy #bezrobocie #BezrobocieRejestrowane @GUS_STAT

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja 2020 r. wyniosła 1 011,7 tys. wobec 965,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 906 tys. przed rokiem.

Czytaj także: Bezrobocie rośnie wolno, ale może przyspieszyć >>>

Na początku czerwca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,2 pkt proc. do 6% w maju 2020 r. wobec 5,8% w kwietniu br.

Wicepremier Emilewicz: bezrobocie na koniec roku wyniesie 7-8 proc.

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podtrzymała w środę prezentowane wcześniej szacunki wzrostu stopy bezrobocia do 7-8 proc. na koniec roku - wynika ze środowej wypowiedzi Emilewicz dla dziennikarzy.

"Ostatni odczyt bezrobocia (za maj) pozwala nam przewidywać, że pierwotne szacunki na koniec roku, początkowo 10-procentowe, będą korygowane w dół. Będziemy raczej mówić o 7-8 proc. poziomie bezrobocia" - powiedziała Emilewicz, podtrzymując już wcześniej prezentowane prognozy.

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła mdm do 105,4 tys. osób

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 105,4 tys. w maju 2020 r. wobec 99,9 tys. miesiąc wcześniej, podał także GUS. 

W maju 2019 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 110,4 tys. osób.

Mniej ofert pracy zgłoszonych w maju

Liczba ofert pracy zgłoszonych w maju wyniosła 75,6 tys., tj. spadła rdr o 39 proc., a mdm wzrosła o 29,8 proc.

W kwietniu br. notowano spadek odpowiednio o 25,0 proc. w skali miesiąca i o 51,0 proc. w skali roku.

Jak podał GUS, w maju więcej niż przed miesiącem zgłoszono ofert zarówno z sektora publicznego (o 57,3 proc.), jak i prywatnego (o 27,8 proc.). W porównaniu z majem ub. roku liczba ofert z sektora publicznego zmniejszyła się o 33,0 proc., a z sektora prywatnego – o 39,5 proc. 

W końcu maja 410 firm zadeklarowało zwolnienie 31 tys. pracowników

W końcu maja 2020 r. zadeklarowano więcej zwolnień grupowych niż przed miesiącem oraz przed rokiem; 410 firm zadeklarowało zwolnienie 31,0 tys. pracowników.

W końcu kwietnia 341 zakładów deklarowało zwolnienie 26,7 tys. pracowników, natomiast w końcu maja 2019 r. – 103 zakłady deklarowały zwolnienie 13,8 tys. pracowników.

Najgłębszy spadek zatrudnienia w maju odnotowano w gastronomii

Najgłębszy spadek przeciętnego zatrudnienia w maju odnotowano w gastronomii.

Przeciętne zatrudnienie w maju spadło o 3,2 proc. rdr.

GUS podał, że spadek w sekcji zakwaterowanie i gastronomia wyniósł 12,8 proc. rdr. Spadek zatrudnienia w górnictwie i wydobywaniu wyniósł 9,3 proc. oraz administrowaniu i działalności wspierającej o 8,3 proc.

Wzrost zatrudnienia w skali roku utrzymał się w informacji i komunikacji (o 2,9 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,9 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,6 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5 proc.).

W maju mocny wzrost wyrejestrowanych bezrobotnych z powodu rozpoczęcia szkolenia lub stażu

W maju, w porównaniu z poprzednim miesiącem, znacznie wzrosła liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych z powodu rozpoczęcia szkolenia lub stażu (o 107,2 proc.), na co wpłynęło stopniowe odmrażanie gospodarki - podał GUS. Ogółem z ewidencji bezrobotnych w maju skreślono 59,5 tys. osób, tj. o 36,6 proc. więcej niż w kwietniu i o 58,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Wyraźnie więcej niż przed miesiącem było również osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego (o 83,4 proc.), m.in. w wyniku wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów w urzędach pracy.

Po głębokim spadku w kwietniu br., dużo więcej osób niż przed miesiącem wykreślono z powodu podjęcia pracy (o 40,5 proc.), jednak nadal ich liczba była wyraźnie niższa niż przed rokiem (o 42,1 proc.).

W skali roku mniej było również wyrejestrowań z powodu pozostałych przyczyn.

"Podjęcie pracy pozostało główną przyczyną wykreślenia z rejestru i stanowiło 66,1 proc. przypadków (o 18,5 p.proc. więcej niż przed rokiem). Spośród ogółu wykreślonych wzrósł również udział osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego oraz tych, które nabyły prawa emerytalne lub rentowe" - napisano.

"Zmniejszył się natomiast udział osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, rozpoczęły szkolenie lub staż oraz dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego" - dodano. 

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: