GUS: stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 5,8 proc. w sierpniu

Rynek pracy

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec sierpnia br. wyniosła 5,8%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec danych z lipca, podał Główny Urząd Statystyczny.

Ludzie trzymający napis praca
Fot. stock.adobe.com/ Minerva Studio

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec sierpnia br. wyniosła 5,8%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec danych z lipca, podał Główny Urząd Statystyczny.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2018 r. wyniosła 5,8%. #bezrobocie #bezrobocierejestrowane #GUS #statystyki @GUS_STAT

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2018 r. wyniosła 958,6 tys. wobec 961,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 136,1 tys. przed rokiem.Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8% w sierpniu 2018 r.W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2% na koniec 2018 r. i obniży się do 5,6% na koniec 2019 r.

Liczba nowych bezrobotnych spadła do 133,1 tys. osób

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w sierpniu br. 133,1 tys. wobec 137,8 tys. miesiąc wcześniej.W sierpniu 2017 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 158,1 tys. osób.

Coraz trudniej o pracowników

Przyczyną pozytywnych zmian na rynku pracy jest cały czas wysokie zapotrzebowanie na pracę w polskiej gospodarce i towarzyszący temu wzrost płac, komentuje dane GUS Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan. W wielu miejscach stopa bezrobocia jest bardzo niska, na poziomie 2-3 proc., co oznacza, że wyczerpane zostały zasoby pracy jakim były rejestry bezrobotnych.  Zapotrzebowania pracodawców nie zaspokajają również pracownicy z sąsiednich krajów m. in. z Ukrainy.Aby dalej zatrudnienie mogło rosnąć należy zwiększyć mobilność osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Chodzi o te osoby, które nie mogą znaleźć pracy w miejscu zamieszkania. Przeszkodą są często bariery związane z organizacją transportu publicznego. Brak dogodnych i stałych połączeń skutkuje ograniczeniem możliwości podejmowania aktywności zawodowej, szczególnie na terenach oddalonych od ośrodków przemysłowych i skupiających usługi.Konieczne jest również prowadzenie długofalowej polityki migracyjnej nastawionej na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników z możliwością ich integracji.Z uwagi na niskie wskaźniki aktywności zawodowej Polaków zasadne byłoby też dokonanie przeglądu systemu świadczeń społecznych pod kątem tworzenia zachęt do dezaktywizacji lub aktywizacji zawodowej.

Źródło: ISBnews/Konfederacja Lewiatan

 
Udostępnij artykuł: