GUS: stopa bezrobocia zarejestrowanego wzrosła do 5,8 proc. w kwietniu

Rynek pracy

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 5,8%, czyli wzrosła o 0,4 pkt proc. wobec danych z marca br.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W kwietniu 2019 r. stopa ta wyniosła 5,6%.

Ludzie i wykres gospodarczy
Fot. stock.adobe.com/RVNW

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 5,8%, czyli wzrosła o 0,4 pkt proc. wobec danych z marca br.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W kwietniu 2019 r. stopa ta wyniosła 5,6%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2020 r. wyniosła 5,8% i była wyższa niż w marcu 2020 r. (5,4%) #GUS #statystyki #RynekPracy #bezrobocie #BezrobocieRejestrowane #BiuletynStatystyczny @GUS_STAT

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia 2020 r. wyniosła 965,8 tys. wobec 909,4 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 938,3 tys. przed rokiem.

Na początku maja minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg informowała, według szacunków resortu w kwietniu zarejestrowało się około 58 tys. bezrobotnych. Podała też, że wg danych na początek maja w Polsce było łącznie 960 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

Czytaj także: Bezrobocie w górę, ponad 3-krotnie wzrósł odsetek osób pracujących zdalnie >>>

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła do 99,9 tys. osób

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,9 tys. w kwietniu 2020 r. wobec 98,6 tys. miesiąc wcześniej, podał także GUS.

W kwietniu 2019 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 112,9 tys. osób.

Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 3,1 proc. w I kw. 2020 r.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,1% w I kw. 2020 r. wobec 2,9% w poprzednim kwartale, podał również GUS. W I kw. 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 3,9%.

Współczynnik zatrudnienia (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w I kwartale br. 54,2% i spadł o 0,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz wzrósł o 0,5 pkt proc. r/r.

Wskaźnik aktywności zawodowej (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w I kwartale tego roku 56% i nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego kwartału, zaś w odniesieniu do I kw. 2019 r. wzrósł o 0,1 pkt proc., podał też Urząd.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: