GUS: Tempo wzrostu PKB spowolni – poniżej 5%

Gospodarka

Czerwony wykres obrazujący spadek
Fot. stock.adobe.com/Kurhan

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 5,1% r/r w III kw. 2018 r. wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, co było wynikiem wyższym od konsensus rynkowego. Ekonomiści szacują, że pomimo wyższej dynamiki r/r PKB w III od oczekiwań, tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie utrzyma się w IV kw. br. i oczekiwane jest w granicach 4,2-4,9% r/r.

Popyt zewnętrzny oraz ewentualne skutki spowolnienia w strefie euro pozostają zdaniem ekonomistów głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że według szybkiego szacunku, PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 5,1% r/r w III kw. 2018 r. wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. GUS zrewidował dane za I kw. 2018 r. – roczna dynamika wzrostu została podniesiona do 5,3% z 5,2% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo).

Analitycy wskazują, że prawdopodobnie głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje spożycie gospodarstw domowych, choć dynamika popytu konsumpcyjnego spowalnia.

Analitycy szacują, że tempo wzrostu gospodarczego za 2018 rok może sięgnąć nawet ponad 5% r/r.

Popyt zewnętrzny oraz ewentualne skutki spowolnienia w strefie euro pozostają zdaniem ekonomistów głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce.

Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej.

Pełną strukturę wzrostu PKB GUS opublikuje 30 listopada.

 Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: