GUS: udział OZE w zużyciu energii w Polsce ogółem wyniósł 8,2 proc. w 2018 r.

ESG

Udział nośników energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii ogółem w Polsce wyniósł 8,2% w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

Wiatraki i panele słoneczne
Fot. stock.adobe.com/imacoconut

Udział nośników energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii ogółem w Polsce wyniósł 8,2% w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do 2012 roku udział węgla kamiennego zmniejszył się o 2,9 pkt proc., węgla brunatnego o 2,3 pkt proc., ropy naftowej o 0,1 pkt proc., energii odnawialnej o 0,4 pkt proc. #OZE #energetyka #GUS @GUS_STAT

"Zużycie globalne energii ogółem wzrastało od 2014 roku i wyniosło w 2018 r. 4490,7 PJ. Wzrost zużycia globalnego został zaobserwowany w przypadku węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, energii odnawialnej oraz pozostałych nośników, zaś spadek w przypadku węgla brunatnego. Udział węgla kamiennego wyniósł 40%, węgla brunatnego 10,5%, ropy naftowej 25,6%, gazu ziemnego 15%, nośników energii odnawialnej 8,2%, a pozostałych 0,8%" - czytamy w publikacji "Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018".Czytaj także: OZE: Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w systemie aukcji >>>

Udział węgla kamiennego zmniejsza się

W stosunku do 2012 roku udział węgla kamiennego zmniejszył się o 2,9 pkt proc., węgla brunatnego o 2,3 pkt proc., ropy naftowej o 0,1 pkt proc., energii odnawialnej o 0,4 pkt proc. Wzrósł udział gazu ziemnego (o 1,2 pkt proc.) oraz pozostałych nośników (o 4,5 pkt proc.).

"W porównaniu do państw członkowskich UE zużycie energii w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca sytuuje się w dolnej połowie rankingu oraz poniżej średniej europejskiej. Krajowe zużycie energii brutto na mieszkańca wyniosło w Polsce w 2017 r. 115,9 GJ, przy średniej unijnej wynoszącej 137,1 GJ" - podał także GUS.

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniósł 12,7%

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych stanowiła 12,7% produkcji ogółem w 2018 r., podał także GUS."Najważniejszym paliwem służącym do wytwarzania energii elektrycznej był w 2018 r. węgiel kamienny, którego udział wyniósł 47,8% oraz węgiel brunatny z udziałem 29%. Udział tych paliw w produkcji obniżył się od 2010 r. o 9,8 pkt proc. Produkcja z odnawialnych źródeł energii stanowiła 12,7% i wzrosła o 5,8 pkt proc. od 2010 roku" - czytamy w publikacji "Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018".Najważniejszymi nośnikami w grupie źródeł odnawialnych były energia wiatru oraz biomasa i biogaz. Energia słoneczna ma najmniejszy udział, ale cechuje się największą dynamiką wzrostu, wskazano."Pozyskanie energii pierwotnej dotyczyło w największym stopniu węgla; najważniejszym wydobywanym nośnikiem energii był w 2018 r. węgiel kamienny z udziałem 57,9%, zaś kolejnym węgiel brunatny z udziałem wynoszącym 18,1%. Udział gazu ziemnego w pozyskaniu wyniósł 5,5%, ropy naftowej 1,6%, a pozostałych, w znacznej mierze odnawialnych nośników energii 16,9%" - czytamy także w materiale.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: