GUS: w lipcu wzrosła produkcja przemysłowa w 30 z 34 działów przemysłu

Gospodarka

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lipcu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Fot. Pixabay.com

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lipcu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W lipcu wzrosła produkcja przemysłowa w 30 z 34 działów #przemysł - podał @GUS_STAT

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 10,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,2%) i o 5,4% niższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z czerwcem br."W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 25%, pozostałego sprzętu transportowego - o 20,6%, wyrobów z metali - o 18%, urządzeń elektrycznych - o 17,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 15,9%, w produkcji koksu i produktów rafi-nacji ropy naftowej - o 13,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 12,5%, papieru i wyrobów z papieru - o 11,3%" - czytamy w komunikacie.

Gdzie były spadki?

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 4,7%, wyrobów farmaceutycznych - o 3,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 2,6%, podał też GUS.Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa w porównaniu z lipcem ub. roku - o 18,7% (przed rokiem wzrost o 19,8%), a niższa w stosunku do czerwca br. - o 1,5%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 16,6% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i niższym o 1% w porównaniu z czerwcem br."W stosunku do lipca ub. roku największy wzrost (21,9%) produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (20,6%), oraz jednostki zajmujące się wznoszeniem budynków (14,1%)" - napisano też w komunikacie.

Produkcja przedstawicieli przemysłowych w górę

GUS podał także, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w lipcu br. o 10,3% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,4%."Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z czerwcem br." - czytamy w komunikacie.Konsensus rynkowy wynosił 9,7% wzrostu r/r.W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: