GUS: w marcu wskaźniki koniunktury w większości obszarów na lepszym poziomie niż w lutym

Gospodarka

W marcu wskaźniki koniunktury w większości obszarów były na lepszym poziomie niż w lutym - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Wykres gospodarczy
Fot. stock.adobe.com/everythingpossible

W marcu wskaźniki koniunktury w większości obszarów były na lepszym poziomie niż w lutym - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Przetwórstwo przemysłowe

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 6,6 wobec minus 8,3 w lutym.

Budownictwo

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 15,5 – nieco wyższym od notowanego w lutym (minus 17,7).

Handel hurtowy

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,3 wobec minus 4,7.

Handel detaliczny

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 6,7 – wyższym niż przed miesiącem (minus 10,0).

Transport i gospodarka magazynowa

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,9 wobec minus 2,7 w lutym.

Zakwaterowanie i gastronomia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w marcu na poziomie minus 34,4 wobec minus 40,6 w lutym. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 42,0) niż jednostki gastronomiczne (minus 28,6).

Informacja i komunikacja

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,5 – wyższym niż przed miesiącem (plus 7,9).

Finanse i ubezpieczenia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w marcu na poziomie minus 1,7 – zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem (minus 2,3).

Firmy z sekcji przetwórstwa przemysłowego spodziewają się w marcu spadku zamówień o 3,5 proc.

W marcu firmy z sekcji przetwórstwa przemysłowego spodziewają się spadku zamówień o 3,5 proc. - podał także w poniedziałek GUS.

Firmy budowlane oczekują spadku zamówień o 10,8 proc.

Firmy z sekcji handel hurtowy oczekują spadku zamówień o 5,6 proc., a handel detaliczny o 7,4 proc.

W transporcie i gospodarce magazynowej spadek w marcu powinien wynieść 14,0 proc., a w zakwaterowaniu i gastronomii 39,7 proc.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: