GUS: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005-2009

Raporty

Kontynuując zapoczątkowaną w roku 2003 inicjatywę, GUS przedstawił kolejną edycję publikacji, w której zaprezentowane zostały podstawowe informacje warunkach powstania i działania oraz perspektywach rozwojowych tworzonych w Polsce przedsiębiorstw.

Kontynuując zapoczątkowaną w roku 2003 inicjatywę, GUS przedstawił kolejną edycję publikacji, w której zaprezentowane zostały podstawowe informacje warunkach powstania i działania oraz perspektywach rozwojowych tworzonych w Polsce przedsiębiorstw.

Cykl corocznych opracowań z tej serii dostarcza informacji uzupełniających i porównawczych o podmiotach utworzonych w poszczególnych latach, począwszy od roku 2001. W publikacji zaprezentowano dane o przedsiębiorstwach powstałych w latach 2005-2009.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników panelowego badania przedsiębiorstw prowadzonego w oparciu o ankiety PL1 i PL2. Zasadniczą ideą tych badań jest zebranie informacji o sposobie powstania i źródłach finansowania nowej działalności, a także o czynnikach wpływających na skuteczną rywalizację z konkurencją oraz utrzymanie się nowych podmiotów na rynku w pierwszych latach po rejestracji. Badania mają również na celu oszacowanie stopnia przeżywalności nowych przedsiębiorstw w kolejnych latach pełnego pięcioletniego cyklu obserwacji.

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej zawarto metodologię badania, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy, opis doboru próby, a także sposób prezentacji wyników. W drugiej części zostały poddane analizie pierwsze dane o zbiorowości podmiotów utworzonych w roku 2009, a także wyniki pięcioletniego cyklu badania jednostek powstałych w roku 2005. Uzupełnieniem analiz są tabele z wynikami wszystkich badań przeprowadzonych w roku 2010, zamieszczone w części trzeciej.

Pobierz: "GUS: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005-2009".

Udostępnij artykuł: