GUS: więcej niż co czwarta firma spodziewa się spadku inwestycji

Firma

26,8 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego spodziewa się spadku inwestycji w 2022 roku wobec 2021 roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie GUS podaje informację o spadku wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym.

Wykresy gospodarcze na tle fabryki
Fot. stock.adobe.com/metamorworks

26,8 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego spodziewa się spadku inwestycji w 2022 roku wobec 2021 roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie GUS podaje informację o spadku wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym.

Najbardziej na ograniczenie inwestycji w tym roku, zdaniem badanych firm, wpłyną wysokie koszty realizacji inwestycji, wysoka inflacja oraz niepewna sytuacja makroekonomiczna.

Z badania GUS wynika, że utrzymania poziomu inwestycji w tym roku na poziomie z poprzedniego spodziewa się 41,6 firm sektora przemysłowego, a wzrostu poziomu inwestycji 31,6 proc.

Wskaźnik koniunktury w dół

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 13 w czerwcu 2022 r. wobec minus 9,6 w maju, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

W budownictwie w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 15,5 - nieco niższym od notowanego przed miesiącem (minus 14,0).

W handlu hurtowym w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 2,5 - niższym niż w maju (plus 0,4).

W handlu detalicznym w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,2 - podobnym jak przed miesiącem (minus 5,7).

W transporcie i gospodarce magazynowej w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 5,7 - zbliżonym do sygnalizowanego w maju (minus 6,1).

W branży zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 1,7 wobec plus 5,4 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują korzystne oceny koniunktury (plus 3,7) wobec negatywnych opinii zgłaszanych przez jednostki gastronomiczne (minus 1).

W branży informacja i komunikacja w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 11,6 - zbliżonym do sygnalizowanego w maju (plus 12,8).

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w czerwcu na poziomie plus 14,1 - niższym od notowanego przed miesiącem (plus 18,4).

Udostępnij artykuł: