GUS: więcej wolnych miejsc pracy w II kwartale 2018 r.

Rynek pracy

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 164,7 tys. w końcu II kwartału 2018 r. i była wyższa o 12,3 tys., tj. o 8,1% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z II kw. 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 42,7 tys., tj. o 35%.

Ludzie czekający na rozmowę kwalifikacyjną
Fot. stock.adobe.com/ty

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 164,7 tys. w końcu II kwartału 2018 r. i była wyższa o 12,3 tys., tj. o 8,1% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z II kw. 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 42,7 tys., tj. o 35%.

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 164,7 tys. w końcu II kwartału 2018 r. #GUS #praca #rynekpracy @GUS_STAT

W końcu II kw. br. nie obsadzonych było jeszcze 42,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W II kwartale 2018 roku utworzono o 34,9% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 1,7% więcej niż w II kwartale roku poprzedniego, podano w komunikacie.W okresie II kwartału 2018 roku zlikwidowano o 33,2% mniej miejsc pracy niż w I kwartale 2018 r., i o 3,5% mniej niż w II kwartale roku poprzedniego, podał również GUS.

Więcej utworzonych miejsc pracy niż zlikwidowanych

"Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności" - czytamy w komunikacie.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału 2018 r. wyniosła 164,7 tys., z tego 145,7 tys. (88,5%) w sektorze prywatnym oraz 19 tys. (11,5%) w sektorze publicznym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób - 72,1 tys. (43,8%), podano także."Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego - 38,4 tys. (23,3%), budownictwa - 30,8 tys. (18,7%) oraz handlu; napraw pojazdów samochodowych - 27,9 tys. (17,0%). W II kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników - 48,8 tys. (29,6%), specjalistów - 25,7 tys. (15,6%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 25,0 tys. (15,2%)" - czytamy dalej.

Najwięcej nowych miejsc pracy w województwie mazowieckim

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim - 90,4 tys. (21,2%), śląskim - 56,1 tys. (13,2%) oraz wielkopolskim - 44,3 tys. (10,4%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwie podlaskim - 7,8 tys. (1,8%), lubuskim - 8,1 tys. (1,9%) oraz opolskim - 8,6 tys. (2,0%), podał GUS.Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lipca br. wyniosła 5,9%, czyli nie zmieniła się wobec danych z czerwca.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: