GUS: wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie w dół

Gospodarka

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 10,5 w listopadzie 2021 r. wobec minus 6,3 w październiku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

Wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/ Brownfalcon

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 10,5 w listopadzie 2021 r. wobec minus 6,3 w październiku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

"W listopadzie br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w październiku. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych 'prognostycznych', natomiast w przypadku 'diagnostycznych' - brak zmian" - czytamy w komunikacie.

Budownictwo

W budownictwie w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 11,9 - wobec minus 9,4 w poprzednim miesiącu.

Handel

W handlu hurtowym w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,1 - niższym niż przed miesiącem (plus 2,6).

W handlu detalicznym w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 3,4 - wobec minus 1,2 przed miesiącem.

Transport i gospodarka magazynowa

W transporcie i gospodarce magazynowej w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 2,2 - zbliżonym do notowanego w październiku (plus 2,7).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 17 wobec minus 12,3 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 20,8) niż jednostki gastronomiczne (minus 14,3).

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 13,9 - niższym niż przed miesiącem (plus 16,8).

Finanse i ubezpieczenia

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w październiku na poziomie plus 15,1 wobec plus 13,3 we wrześniu.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 listopada 2021 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: