GUS: wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym w dół

Gospodarka

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł plus 1,6 w lutym 2020 r., czyli był niższy niż w styczniu br. (plus 3,2), jak i w lutym ostatnich sześciu lat, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/Andrey

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł plus 1,6 w lutym 2020 r., czyli był niższy niż w styczniu br. (plus 3,2), jak i w lutym ostatnich sześciu lat, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym wyniósł plus 1,6 w lutym 2020 r., czyli był niższy niż w styczniu (plus 3,2) #PrzetwórstwoPrzemysłowe #GUS @GUS_STAT

"Podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa w lutym br. formułują gorsze niż przed miesiącem oceny koniunktury. W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy oceniają koniunkturę podobnie jak w styczniu br. W większości badanych obszarów, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, składowa 'diagnostyczna' pogarsza się, natomiast 'prognostyczna' poprawia się" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Gospodarka hamuje, ale nie tak ostro jak się spodziewano >>>

W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,1 czyli wyższym niż w ostatnich 3 miesiącach, ale niższym niż w lutym ostatnich dwóch lat, podał też Urząd.

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 4,5 - podobnym jak w styczniu br. (plus 4), ale niższym niż w lutym ostatnich dwóch lat.

W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,8, czyli podobnym jak w styczniu br. (minus 0,3), ale niższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat, gdy przyjmował wartości dodatnie.

W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,1 - zbliżonym do notowanego w styczniu br. (minus 0,5), ale niższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat.

W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 5,6, czyli niższym niż w styczniu br. (minus 0,5), jak i w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat, gdy przyjmował wartości dodatnie.

W informacji i komunikacji w styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 19, czyli zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem (plus 19,7) i przed rokiem (plus 18).

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 23,6, czyli niższym niż przed miesiącem (plus 25,7), jak i w lutym ostatnich trzech lat.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: