Nastroje w gospodarce coraz gorsze

Gospodarka

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 18,8 we wrześniu 2022 r. wobec minus 15,2 w sierpniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

Wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/Lemonsoup14

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 18,8 we wrześniu 2022 r. wobec minus 15,2 w sierpniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

"We wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od prezentowanego w sierpniu. W większości badanych obszarów dla składowych 'diagnostycznych' sygnalizowany jest brak zmian lub pogorszenie, natomiast w przypadku „prognostycznych" pogorszenie" - czytamy w komunikacie.

Budownictwo

W budownictwie we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 19,1 - niższym od notowanego przed miesiącem (minus 15,3).

Handel hurtowy

W handlu hurtowym we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 8,3 - zbliżonym do odnotowanego w sierpniu (minus 7).

Handel detaliczny

W handlu detalicznym we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,5 - podobnym jak przed miesiącem (minus 8,1).

Transport i gospodarka magazynowa

W transporcie i gospodarce magazynowej we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 7,2 - zbliżonym do sygnalizowanego w sierpniu (minus 6,3).

Zakwaterowanie i gastronomia

W branży zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się we wrześniu na poziomie minus 18,6 wobec minus 4,9 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej pesymistyczne oceny koniunktury (minus 23,7) niż jednostki gastronomiczne (minus 12,3).

Informacja i komunikacja

W branży informacja i komunikacja we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 10,6 - zbliżonym do sygnalizowanego w sierpniu (plus 11,8).

Finanse i ubezpieczenia

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 11,1 - nieco wyższym od notowanego przed miesiącem (plus 9,2).

MARIUSZ ZIELONKA, KONFEDERACJA LEWIATAN:

"We wrześniu bieżący wskaźnik koniunktury w przemyśle ponownie spadł, tym razem o 3,6 pkt do -18,8 pkt. Tym samym zbliżyliśmy się z oceną koniunktury w gospodarce do sytuacji z jaką mieliśmy do czynienia w czasie drugiego lockdownu z początku 2021 r.  Niewiele lepiej koniunkturę  oceniają przedsiębiorcy działający w gastronomii i zakwaterowaniu (-18,6 pkt), którzy zdecydowanie gorzej spoglądają w przyszłość. To prawdopodobnie spowodowane jest końcem sezonu wakacyjnego oraz zmniejszonym – mimo wszystko – popytem na usługi turystyczne i gastronomiczne, które dostają inflacyjnym rykoszetem.

Przedsiębiorcy reprezentujący każdą z branż są jednomyślni – gorzej to dopiero będzie.

Wszystkie branże zdecydowanie negatywnie oceniają przyszłe warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Otwarte pozostaje nadal pytanie o to, na ile te złe nastroje są w stanie przełożyć się na realne zmniejszenie produkcji, czy cięcia na rynku pracy. W naszej ocenie do końca roku mimo wszystko będziemy doświadczać pogarszania się nastrojów przy jednoczesnym utrzymywaniu poziomu produkcji czy sprzedaży. Innymi słowy twarde dane nie będą ulegać znaczącemu pogorszeniu.

Firmom nadal ciąży w największym stopniu wzrost cen. Odsetek przedsiębiorstw, które właśnie inflację podają jako powód zaprzestania inwestycji waha się od 59 do 75%, w zależności od branży. Równie często firmy wskazują na niestabilne i nieprzewidywalne prawo. W tym wszystkim nawet wojna w Ukrainie nie wywiera takiego wpływu na działalność przedsiębiorstw, jak to co się dzieje wewnątrz naszej gospodarki.".

Udostępnij artykuł: