GUS: wskaźnik koniunktury w przemyśle i budownictwie w lipcu w dół

Gospodarka

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w lipcu br. na poziomie plus 12,1 pkt wobec plus 13,3 pkt miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

Biznesmen patrzący na wykres pokazujący spadek
Fot. stock.adobe.com/fotogestoeber

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w lipcu br. na poziomie plus 12,1 pkt wobec plus 13,3 pkt miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

#GUS: wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w lipcu br. na poziomie plus 12,1 pkt wobec plus 13,3 pkt miesiąc wcześniej #koniunktura #przetwórstwo #budownictwo #handel

"Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,1 (przed miesiącem plus 13,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,8% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 7,7% (przed miesiącem odpowiednio 20,8% i 7,6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Prognozy w zakresie portfela zamówień i sytuacji finansowej są mniej optymistyczne niż w czerwcu, a produkcji – korzystne i zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną podobnie jak sygnalizowano w czerwcu. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za wystarczający w stosunku do zapotrzebowania, podał Urząd."Planowany jest wzrost zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż oczekiwano w czerwcu" - czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do +6,4 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w lipcu br. na poziomie plus 6,4 wobec plus 7,3 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował również GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,4 (przed miesiącem plus 7,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,7% (przed miesiącem odpowiednio 17,0% i 9,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. " - czytamy w komunikacie.Utrzymują się pozytywne oceny portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w czerwcu. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych planują zwiększenie zatrudnienia mniej znaczące niż w czerwcu. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego przed miesiącem, podał Urząd."Spośród badanych podmiotów 33,0% (przed rokiem 30,3%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują nieznacznie pozytywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +10,3 pkt

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w lipcu br. na poziomie plus 10,3 pkt wobec plus 9,7 pkt w poprzednim miesiącu, podał także GUS."W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 10,3 (plus 9,7 w czerwcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,4% (przed miesiącem odpowiednio 15,7% i 6,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.Utrzymują się korzystne oceny i przewidywania dotyczące sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, zbliżony do przewidywanego w czerwcu. Planowane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, podobne do oczekiwanego miesiąc wcześniej. Dyrektorzy przedsiębiorstw spodziewają się wzrostu cen, na poziomie zbliżonym do prognozowanego w czerwcu, podał też Urząd.Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,1 (przed miesiącem plus 13). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,6% (przed miesiącem odpowiednio 19,0% i 6,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Od trzech miesięcy utrzymują się korzystne oceny sprzedaży. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, choć ostrożniejsze od formułowanych od marca br. Utrzymują się pozytywne diagnozy i prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, zbliżony do przewidywanego w czerwcu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, ale mniejsze od przewidywanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie podobnym do zapowiadanego w czerwcu" - czytamy także w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: