GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w grudniu w dół

Gospodarka

Wykres obrazujący spadek
Fot. Pixabay.com

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 107,6 w grudniu br. wobec 108,1 w listopadzie i wobec 105,5 rok temu, podał Główny Urząd Statystyczny. Od marca 2017 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 107,6 w grudniu br. wobec 108,1 w listopadzie i wobec 105,5 rok temu #GUS #koniunktura #gospodarka @GUS_STAT

“Składowa odnosząca się do budownictwa jak i handlu detalicznego kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego w listopadzie, dotycząca przetwórstwa przemysłowego – na niższym, a dotycząca usług na poziomie zbliżonym. W skali roku wzrosła wartość składowej dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast składowa dotycząca handlu detalicznego kształtuje się na poziomie niższym wobec notowanego w grudniu 2017 r.” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym 

W grudniu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 110,9 wobec 111,9 miesiąc wcześniej i wobec 108,5 rok wcześniej.

“Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, niższym niż w listopadzie, ale wyższym niż przed rokiem. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest korzystnie i lepiej niż w ciągu ostatnich czterech miesięcy, również prognozy produkcji są bardziej optymistyczne od formułowanych w listopadzie. Stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do odpowiedniego” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 117,3 w grudniu br. wobec 116,4 miesiąc wcześniej i 114,8 rok wcześniej.

“Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w grudniu na dodatnim poziomie, nieco wyższym od notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego oraz prognozy zatrudnienia są nieznacznie bardziej pozytywne niż w listopadzie” – czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 112,1 w grudniu br. wobec 111,4 w listopadzie br. i wobec i 115,3 rok wcześniej.

“W grudniu wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, wyższym od odnotowanego w ostatnich jedenastu miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najbardziej optymistyczne od marca 2018 r. Przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne, zbliżone do formułowanych w listopadzie. Bieżący stan zapasów towarów od początku roku jest uznawany za nadmierny” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w grudniu 109 wobec 101,1 miesiąc wcześniej i 98,6 rok wcześniej.

“W grudniu wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do prezentowanego przed miesiącem. Oceny odnoszące się do ostatnich trzech miesięcy dla ogólnej sytuacji gospodarczej są nieznacznie negatywne, natomiast dotyczące popytu – pozytywne. Prognozy popytu są mniej optymistyczne od przewidywań z listopada” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem (101,7 wobec 103,6), prognostycznych – wzrósł o 0,7 m/m i wynosi 112,6 podano również.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: