GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w kwietniu w dół

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu br. wynosi 108,2 wobec 110,4 w marcu i w porównaniu do 103,7 w kwietniu ub.r, podał Główny Urząd Statystyczny. Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Wykres
Fot. Pixabay.com

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu br. wynosi 108,2 wobec 110,4 w marcu i w porównaniu do 103,7 w kwietniu ub.r, podał Główny Urząd Statystyczny. Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

#GUS: wartości czterech składowych #SI odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem #gospodarka #koniunktura @GUS_STAT

"Wartości czterech składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, ale obniżyła się dla handlu detalicznego" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W kwietniu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 109,4 wobec 112,5 miesiąc wcześniej i wobec 106,9 rok wcześniej.

"Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu 2018 r. kształtuje się na poziomie dodatnim, ale niższym niż w ostatnich trzech miesiącach. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oraz przewidywania dotyczące produkcji są mniej korzystnie niż w marcu. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost stanu zapasów wyrobów gotowych, po spadku sygnalizowanym przed miesiącem" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 117,7 w kwietniu br. wobec 118 miesiąc wcześniej i 106,1 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w kwietniu na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. Utrzymują się korzystne oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego. Prognozy zatrudnienia są mniej pozytywne od formułowanych w ostatnich sześciu miesiącach" - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 108,8 w kwietniu br. wobec 110,9 miesiąc wcześniej i 113,9 rok wcześniej."Od lutego 2015 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, w kwietniu br. – niższym od notowanego w ostatnich trzynastu miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od grudnia 2017 r.; prognozy sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych od marca ub. r. Bieżący stan zapasów towarów jest nadal nadmierny, choć w porównaniu z marcem br. jego poziom zmniejsza się" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł 104,8 w kwietniu br. wobec 106,2 miesiąc wcześniej i 97,4 rok wcześniej."W kwietniu wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego w ostatnich trzech miesiącach. Według dyrektorów jednostek zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się, choć diagnozy te są ostrożniejsze od formułowanych w marcu. Prognozy popytu są korzystne, zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca"- czytamy także w materiale.Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem. Wartość wskaźnika ocen prognostycznych jest niższa niż w marcu br., ale wyższa niż w kwietniu ub. r. podał też GUS.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: