GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w lipcu w dół

Gospodarka

Wykres, dane gospodarcze
Wykres Fot. stock.adobe.com/m.mphoto

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 101,1 w lipcu 2019 r. wobec 101,8 w czerwcu i w porównaniu do 108,9 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej @GUS_STAT (#SI) w lipcu 2019 r. wynosi 101,1 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu 2019 r. i niższym niż przed rokiem #KoniunkturaGospodarcza #GUS #koniunktura

„Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br., dotycząca handlu detalicznego i usług – na niższym poziomie. W stosunku do lipca 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 105,9 wobec 106 miesiąc wcześniej i wobec 113,6 rok wcześniej.

„W lipcu wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu. Prognozy produkcji są bardziej niekorzystne niż w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, większy od notowanego w czerwcu” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 112,2 w lipcu br. wobec 112,6 miesiąc wcześniej i 114,4 rok wcześniej.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w lipcu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż w czerwcu, natomiast prognozy zatrudnienia są optymistyczne, podobne do formułowanych przed miesiącem”” – czytamy dalej.

Czytaj także: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w czerwcu w dół >>>

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 103,5 w lipcu 2019 r. wobec 104,7 w czerwcu br. i wobec i 109 rok wcześniej.

„W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć nieco niższym od sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są mniej korzystne niż w czerwcu br. Optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w lipcu 92,4 wobec 93,8 miesiąc wcześniej i 101,7 rok wcześniej.

„W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, niższym od notowanego w czerwcu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i zbliżone do przewidywań z czerwca ” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych wyniósł w lipcu 101,2 wobec 101,4 miesiąc wcześniej i 103,9 rok wcześniej.

Wskaźnik ocen prognostycznych wyniósł w lipcu 101 wobec 102 miesiąc wcześniej i 113,1 rok wcześniej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: