GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w styczniu w dół

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 103,4 w styczniu 2019 r. wobec 106,9 w grudniu i w porównaniu do 113,1 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Od stycznia 2017 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Czerwony wykres obrazujący spadek
Fot. stock.adobe.com/Kurhan

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 103,4 w styczniu 2019 r. wobec 106,9 w grudniu i w porównaniu do 113,1 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Od stycznia 2017 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS wynosi 103,4 w styczniu 2019 r. wobec 106,9 w grudniu #koniunktura #gospodarka #SI @GUS_STAT

"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w styczniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w grudniu 2018 r. i przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej" - czytamy w komunikacie.Składowa odnosząca się do przetwórstwa przemysłowego, handlu detalicznego oraz usług kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w grudniu i styczniu ub.r., a dotycząca budownictwa na poziomie zbliżonym, wskazał Urząd. Czytaj także: Spowolnienie gospodarcze będzie łagodne >>>

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym 

W styczniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 108 wobec 110,2 miesiąc wcześniej i wobec 115,2 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, niższym niż w grudniu i przed rokiem. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest mniej korzystnie niż przed miesiącem. Prognozy produkcji są negatywne. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 117,2 w styczniu br. wobec 117 miesiąc wcześniej i 116,2 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w styczniu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym są bardziej pozytywne niż w grudniu, natomiast prognozy zatrudnienia - mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 106,3 w styczniu 2019 r. wobec 110,8 w grudniu ub.r. i wobec i 112,6 rok wcześniej."Mimo iż wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się w styczniu na dodatnim poziomie, jest najniższy od grudnia 2016 r. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od sierpnia 2016 r. Przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze do formułowanych w ostatnich ośmiu miesiącach. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w styczniu 94,5 wobec 100,1 miesiąc wcześniej i 109,9 rok wcześniej."W styczniu wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, niższym w stosunku do prezentowanego przed miesiącem. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno dla ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i dla popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i gorsze od przewidywań z grudnia" - czytamy także w materiale.Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (101 wobec 101,4), prognostycznych - spadł o 6,2 m/m i wynosi 105,4, podano również.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: