GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w styczniu w górę

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w styczniu 2018 r. wynosi 113,5. Kształtuje się on w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Wykres pokazujący wzrost
Fot. Pixabay.com

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w styczniu 2018 r. wynosi 113,5. Kształtuje się on w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

#GUS: ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) kształtuje się w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem #gospodarka #koniunktura

"W stosunku do grudnia ubiegłego roku wzrosły wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, a spadła – odnosząca się do handlu detalicznego. W bieżącym miesiącu wartości wszystkich składowych są powyżej średniej długookresowej, w tym także składowej dotyczącej usług, która przekroczyła ten poziom po raz pierwszy od lipca 2011 r. W skali roku wzrosły wartości wszystkich składowych" - czytamy w komunikacie.Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie od września 2016 r.; w styczniu br. jest wyższy od notowanego w grudniu ub. r. Od pięciu miesięcy poprawia się korzystny bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny), a od trzech – również pozytywne prognozy produkcji. Wskaźnik bieżącego stanu zapasów wyrobów gotowych jest wyższy od notowanego w grudniu 2017 r., podał Urząd.

Poprawia się systematycznie wskaźnik ufności w budownictwie

"Od maja 2013 r. poprawia się systematycznie wskaźnik ufności w budownictwie, od sierpnia 2015 r. kształtuje się na dodatnim poziomie. Jest to związane z poprawą ocen bieżącego krajowego i zagranicznego portfela zamówień oraz przewidywanego zatrudnienia (również od połowy 2013 r.), choć w przypadku zatrudnienia prognozy ze stycznia są zbliżone do zgłaszanych w grudniu" - czytamy dalej.Wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie od października 2014 r., w styczniu br. - niższym od notowanego przed miesiącem, podano dalej. Na poziomie z grudnia utrzymały się oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach. Zarówno wskaźnik bieżącego stanu zapasów towarów, jak i przewidywanych zamówień u dostawców kształtują się na poziomie niższym od sygnalizowanego przed miesiącem."Wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie po raz pierwszy od lipca 2011 r. i jest to poziom wyższy od notowanego w styczniu ostatnich dziewięciu lat. Dyrektorzy jednostek oceniają, że zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się. Prognozy popytu są korzystne, po negatywnych przewidywaniach z grudnia ub. r." - napisano także w materiale.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie wzrosło

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe jest najwyższe od szesnastu lat i wynosi w styczniu br. 82,4% (78,7% przed rokiem), jest też zbliżone do sygnalizowanego przez jednostki budowlane 81,7% (73,9% przed rokiem), podał również GUS."Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym odnotowują producenci mebli, odzieży, skór i wyrobów ze skór, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, metali, urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, pozostałego sprzętu transportowego oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe - wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych" - czytamy w komunikacie.

Nowa forma informacji

GUS podał dziś, że od stycznia 2018 r. opracowania z zakresu badań koniunktury gospodarczej ukazywać się będą w nowej formie i terminach."Comiesięczna informacja sygnalna 'Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach…', udostępniana około 22-23 dnia każdego miesiąca, będzie zawierała ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI), do końca 2017 r. zamieszczany na ostatnich stronach opracowania. Opracowanie zostanie wzbogacone o podstawowe informacje o barierach w działalności gospodarczej oraz o dane na temat wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach" - podano w zapowiedzi.Większość pozostałych elementów dotychczasowego opracowania sygnalnego, czyli krótkie opisy i podstawowe wykresy, wejdą w skład publikacji "Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w latach 2000-2018", dostępnej na stronie portalu informacyjnego GUS wraz z bazami danych w formacie Excel. Termin zamieszczenia tej publikacji w internecie zostanie przyspieszony i będzie się ona ukazywać około 23-24 dnia każdego miesiąca.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: