GUS: wskaźnik zatrudnienia osób 50+ wyniósł ponad 30 proc. w 2017 r.

Rynek pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia wyniósł 33,2% w 2017 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nastąpił wzrost liczby pracujących w tej grupie wiekowej o 2,2% wobec roku poprzedniego.

Wykres obrazujący wzrost
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia wyniósł 33,2% w 2017 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nastąpił wzrost liczby pracujących w tej grupie wiekowej o 2,2% wobec roku poprzedniego.

Wskaźnik zatrudnienia osób 50+ wyniósł ponad 30 proc. w 2017 r. - podał @GUS_STAT

"W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia wyniósł 32,9% (42% dla mężczyzn, 25,8% dla kobiet) i był on niższy od średniego wskaźnika państw UE28, wynoszącego 36,5% (42,8% dla mężczyzn, 31% dla kobiet). Różnica pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia dla Polski i UE28, podobnie jak w przypadku współczynnika aktywności zawodowej, zwiększa się od 2011 roku. W IV kwartale 2017 r. wyniosła ona 3,6 pkt proc. (o 1,1 pkt proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku)" - podał też GUS.Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w IV kwartale 56,2% wobec 56,7% w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7% wobec 54% kwartał wcześniej.

Jak jest w Polsce?

Dla ludności w Polsce powyżej 50. roku życia współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 34,0%, co oznacza, że co trzecia osoba była aktywna zawodowo w IV kw. ub.r , podał też GUS."W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2%) i co trzecia kobieta (32,7%)" - podał GUS.Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce osiągnął wartość 43,3% dla mężczyzn (45,2% w UE) i 26,6% dla kobiet (32,7% w UE) w IV kw. ub. r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: