GUS: wynagrodzenie I kw. 2016

Finanse i gospodarka

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Źródło: GUS

Udostępnij artykuł: