GUS: wynik finansowy netto banków spadł o 45,3 proc. rdr w 2020 roku

Z rynku

Wynik finansowy netto banków spadł o 45,3% r/r do 7,54 mld zł w 2020 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane. Zysk netto odnotowało 93,5% banków w 2020 r.

Zwinięte banknoty 200 zł
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Zajda

Wynik finansowy netto banków spadł o 45,3% r/r do 7,54 mld zł w 2020 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane. Zysk netto odnotowało 93,5% banków w 2020 r.

Na wynik finansowy netto w 2020 r. składały się zyski netto 557 banków w kwocie 9,3 mld zł oraz straty netto 39 banków (22 komercyjnych, w tym 14 oddziałów instytucji kredytowych oraz 17 banków spółdzielczych) o wartości 1,8 mld zł.

- czytamy w komunikacie. 

Suma bilansowa

Suma bilansowa banków zwiększyła się o 17,7% i wyniosła 2 344 mld zł w 2020 r. 

Wartość kredytów

Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 0,8% do kwoty 1 140 mld zł.

"Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 9,2 mld zł (przy wzroście kredytów dla gospodarstw domowych o 24,8 mld zł i jednoczesnym spadku kredytów dla przedsiębiorstw o 16 mld zł)" - czytamy także. 

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 39,4 proc. rdr w styczniu >>>

GUS podał także, że według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. kredyty dla przedsiębiorstw należały w większości (53,8%, o 0,2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej) do MŚP. Natomiast, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (w tym 97 mld zł powiązane z kursem CHF/PLN) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych stanowiły łącznie 84,2% (wzrost o 1,5 pkt proc.) kredytów gospodarstw domowych.

Wartość depozytów

Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 12,8% do 1 424,3 mld zł na koniec 2020 r. 

"Wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się o 162,1 mld zł, a depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych o 35,1 mld zł" - czytamy dalej. 

"Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 11,5 pkt proc. (do 21,8%). Zmiany udziałów depozytów terminowych w depozytach tych dwóch sektorów oddzielnie miały przeciwny kierunek. Podczas, gdy udział depozytów terminowych w depozytach sektora niefinansowego obniżył się o 12,8 pkt proc. (do 21,2%), udział depozytów terminowych w depozytach sektora instytucji rządowych i samorządowych zwiększył się o 5,4 pkt proc. (do 28,6%)" - podał także GUS. 

Cztery nowe banki komercyjne

W 2020 r. działalność operacyjną rozpoczęły cztery nowe banki komercyjne, 1 w formie spółki akcyjnej z większościowym udziałem kapitału polskiego (bank pomostowy) oraz 3 oddziały instytucji kredytowych. 

Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się z powodu połączenia 6 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi oraz w wyniku przymusowych restrukturyzacji 2 banków spółdzielczych, w konsekwencji których 1 z tych banków został przejęty przez powołany w tym celu bank pomostowy, a drugi przez bank zrzeszający.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: