GUS: wynik finansowy OFE wyniósł minus 3,5 mld zł w 2020 roku

Mój plan emerytalny

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł minus 3,5 mld zł w 2020 roku wobec 1,4 mld zł zysku rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa netto ogółem OFE na koniec 2020 r. wyniosły 148,6 mld zł, co oznacza spadek o 6,2 mld zł w ciągu roku.

Napis: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł minus 3,5 mld zł w 2020 roku wobec 1,4 mld zł zysku rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa netto ogółem OFE na koniec 2020 r. wyniosły 148,6 mld zł, co oznacza spadek o 6,2 mld zł w ciągu roku.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2020 r. wyniosły 1,8 mld zł wobec 4,8 mld zł rok wcześniej. Przychody portfela inwestycyjnego wyniosły 1,7 mld zł w ub. roku. 

"Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 95,6% przychodów operacyjnych. Ze względu na konstrukcję portfela inwestycyjnego wyniki inwestycyjne OFE charakteryzują się wysoką zmiennością i są w znacznym stopniu zależne od koniunktury na rynkach akcji oraz poziomu stóp procentowych od depozytów i instrumentów dłużnych, co bezpośrednio przełożyło się na wykazany w 2020 r. wynik finansowy w wysokości minus 3,5 mld zł (stratę). Ponadto fundusze odnotowały wpływ pandemii COVID-19 na swoje wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe

W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 126,5 mld zł, a ich udział zwiększył się o 2,6 pkt proc. w ciągu roku. 

"Akcje notowane na GPW w ujęciu sektorowym w portfelach OFE na dzień 31 grudnia 2020 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego - 39 mld zł, paliw i energii - 18,9 mld zł, chemii i surowców - 15 mld zł, handlu i usług - 12,5 mld zł, dóbr konsumpcyjnych - 10 mld zł" - czytamy dalej. 

Wartość zarządzanych aktywów netto

Wartość zarządzanych aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2020 r. wyniosła 148,6 mld zł (spadek o 6,2 mld zł r/r). Największy udział w aktywach miał portfel inwestycyjny - 99,1%. 

Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 15,76 mln, co oznacza spadek o 230,8 tys. w skali roku. 

Czytaj także: OFE zarobiły średnio 4,5 proc. w kwietniu, wartość aktywów wzrosła o ok. 7 mld zł >>>

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2020 r. było zarejestrowanych 15,4 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% mniej niż rok wcześniej.

Dane obejmują 10 OFE działających w 2019 i w 2020 roku.

Udostępnij artykuł: