GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych spadł o 4,1 proc. rdr w 2020 roku

Firma / Gospodarka

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 116,25 mld zł w 2020 r. i był niższy o 4,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

Biznesmen przy biurko z dokumentami i kalkulatorem
Fot. stock.adobe.com/lovelyday12

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 116,25 mld zł w 2020 r. i był niższy o 4,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

Wynik finansowy netto wyniósł 116,3 mld zł i był niższy o 4,1% niż przed rokiem.

"Zysk netto wyniósł 157,6 mld zł i był wyższy o 14,0 mld zł od uzyskanego w 2019 roku, a strata netto wyniosła 41,4 mld zł i zwiększyła się o 18,9 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 80,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 81,8% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 80% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 87,6% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 83,3% jednostek (przed rokiem 83,2%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 75,9% (wobec odpowiednio 90,3% przed rokiem)), podano także.

"Przychody ogółem były niższe o 0,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 0,8%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,4% przed rokiem do 95,6%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły o 1,4%, a koszty tej działalności - o 1,7%" - czytamy dalej.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 149 mld zł i był wyższy o 3,5% niż w 2019 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 9,5 mld zł i był wyższy o 5,3 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano znaczne pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 16 mld zł wobec minus 0,9 mld zł w 2019 roku). Wynik finansowy brutto wyniósł 142,5 mld zł wobec 147,3 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,3 mld zł (wobec 26,1 mld zł), podał GUS.

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zwiększył się z 4,6% do 4,8%, obniżył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 4,6% do 4,4%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 3,7% do 3,6%.

W 2020 roku największe pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto w skali roku odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 15,7 pkt proc.), podał GUS.

"Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 54% wykazało w 2020 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 53,7% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 2,8% niższy niż rok wcześniej" - podał Urząd.

Spośród jednostek eksportujących, podobnie jak przed rokiem zysk netto wykazało 83,2% przedsiębiorstw. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy pogorszeniu, ale były nieznacznie lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw, podał GUS

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 690 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: