GUS: wzrósł eksport i import w euro w 2019 r.

Gospodarka

Napis eksport
Fot. stock.adobe.com/WrightStudio

Eksport wzrósł o 4,8% r/r do 153,3 mld euro w okresie styczeń-sierpień 2019 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 2,7% r/r do 153,3 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

#Eksport w #euro wzrósł o 4,8% r/r, #import - o 2,7% do sierpnia 2019 r. - podał @GUS_STAT #GUS

Ujemne saldo wyniosło 0,0 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,9 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 173 mld USD, a import 172,9 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,5%, a w imporcie o 3,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,1 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 3,5 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTA

Eksport do Niemiec wzrósł o 3,2%

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 3,2% r/r i wyniósł 42,5 mld euro w okresie styczeń-sierpień 2019 r., zaś import w tym czasie spadł o 0,8% r/r do 33,8 mld euro – podał także GUS.

„Dodatnie saldo wyniosło 37,1 mld zł (9,7 mld USD, 8,7 mld euro) wobec 30 mld zł (8,5 mld USD, 7,1 mld euro) w analogicznym okresie ub. r.” – czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie o 0,7 pkt proc. i stanowił 22,1%.

„Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,9% (w tym UE 79,9%), a w imporcie – 65,7% (w tym UE 58,0%), wobec odpowiednio 87,2% (w tym UE 80,6%) i 66,7% (w tym UE 59,5%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,0%, a w imporcie 7,9%, wobec odpowiednio 5,7% i 8,7% w styczniu – sierpniu 2018 r. ” – czytamy dalej.

W styczniu – sierpniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Hiszpanii, Francji oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,5%), a importu ogółem – 63,9% (wobec 65,1% w styczniu – sierpniu 2018 r.), podał też Urząd.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: