GUS: wzrósł wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

Gospodarka

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 105,2 w marcu 2019 r. wobec 104,8 w lutym i w porównaniu do 110,1 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z marcem ub.r. wartości obu składowych zmniejszyły się.

Wykres i stos monet
Fot. stock.adobe.com/Sabphoto

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 105,2 w marcu 2019 r. wobec 104,8 w lutym i w porównaniu do 110,1 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z marcem ub.r. wartości obu składowych zmniejszyły się.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej wzrósł do 105,2 w marcu - podał @GUS_STAT

"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w lutym 2019 r., ale niższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej" - czytamy w komunikacie.Składowa odnosząca się do handlu detalicznego kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego w lutym br., a dotycząca przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług na poziomie zbliżonym. W stosunku do marca 2018 r. wartości wszystkich składowych (za wyjątkiem odnoszącej się do budownictwa) są niższe, wskazał Urząd.W marcu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 110 wobec 109,5 miesiąc wcześniej i wobec 111,6 rok wcześniej."W marcu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest pozytywnie, nieco lepiej niż w lutym br. Prognozy produkcji są nieznacznie bardziej negatywne od formułowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych - najwyższy od sierpnia 2018 r" - czytamy w komunikacie.

Ile wyniósł wskaźnik ufności w budownictwie?

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 115,7 w marcu br. wobec 116,1 miesiąc wcześniej i 116,1 rok wcześniej."Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w marcu 2019 r. na dodatnim poziomie, zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym są nieznacznie bardziej pozytywne niż w lutym br., natomiast prognozy zatrudnienia – mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - czytamy dalej. Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 106,6 w marcu 2019 r. wobec 105,5 w lutym br. i wobec i 110,7 rok wcześniej."W marcu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym jest oceniany pozytywnie, lepiej niż w lutym br. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najbardziej korzystne od grudnia ub.r. Utrzymują się optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w marcu 96,9 wobec 96,6 miesiąc wcześniej i 107,1 rok wcześniej."W marcu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, zbliżonym do prezentowanego w lutym br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno dla ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i nieznacznie gorsze od przewidywań z lutego br." - czytamy także w materiale.Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (105,2 wobec 104,2), prognostycznych - spadł o 0,1 m/m i wynosi 105,2, podano również.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: