Słabe dane z polskiej gospodarki: wzrost PKB spowolnił do 4 proc. w całym 2019 r. Szacunkowe dane GUS

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 4% r/r w 2019 r. wobec 5,1% wzrostu w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny.

Wykres gospodarczy
Fot. stock.adobe.com/Anthony Brown

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 4% r/r w 2019 r. wobec 5,1% wzrostu w poprzednim roku, podał wstępne szacunkowe dane Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (#PKB) w 2019 r. był realnie wyższy o 4,0% r/r, wobec 5,1% w 2018 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). #GUS #statystyki #gospodarka #RachunkiNarodowe @GUS_STAT

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,2% r/r w 2019 r. 

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8% wobec wzrostu o 5,3% w 2018 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio: 4,1% i 4,3%), podał też Urząd.

Czytaj także: Polska gospodarka spowalnia szybciej niż oczekiwano >>>

Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 3% w 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,8% (wobec wzrostu odpowiednio o 10,1% oraz o 8,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,8% wobec 18,2% w 2018 r. 

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,6 pkt proc. w 2019 r. wobec +5,1 pkt w 2018 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3 pkt proc. (wobec +3,1 pkt rok wcześniej), a wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych sięgnął +2,2 pkt proc. (wobec +2,5 pkt rok wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. +1,4 pkt proc. (wobec +1,6 pkt rok wcześniej), a salda obrotów z zagranicą wyniosło +0,4 pkt proc. (wobec 0 pkt rok wcześniej).

Czytaj także: PKB w 2019 roku. Rośnie stopa inwestycji, słabnie konsumpcja prywatna >>>

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosła o 4% r/r wobec wzrostu o 5,1% w 2018 r., podał także GUS. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,2% w ub.r. (wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.), wartość dodana brutto w budownictwie wzrosła o 2,8% w ub.r. (wobec wzrostu o 12,2% w 2018 r.). W handlu i naprawach wskaźnik ten wzrósł o 4,7% (wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.).

Ministerstwo Rozwoju: wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku, ale przekroczy 3% (wobec 4% w 2019 r.), prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju. Według ich szacunków, wzrost inwestycji w ostatnim kwartale ub.r. wyniósł ok. 7,5% r/r.

"W 2020 roku oczekujemy dalszego wzrostu PKB. Mimo, że zakładamy spowolnienie jego tempa, to w dalszym ciągu będzie ono zbliżone do potencjału gospodarki. Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB na poziomie przekraczającym 3% r/r (za Maltą, Rumunią i Irlandią)" - czytamy dalej.

Projekt tegorocznej ustawy budżetowej zakłada wzrost PKB w 2020 r. w wysokości 3,7%.

Bazowy scenariusz resortu zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku.

Według MR, głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy. Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja [spożycie ogółem], której wzrost w 2019 r. wyniósł 4% r/r. Pozytywnie na dynamikę tego komponentu PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz transfery społeczne wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT.

"Bardzo pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 7,8%, a w IV kw. wg szacunków MR ok. 7,5% r/r. Choć wskaźniki sektorowe nie sygnalizowały tak dobrego odczytu w obszarze nakładów brutto na środki trwałe pod koniec ubiegłego roku, to w naszej ocenie jego źródeł należy upatrywać po stronie sektora prywatnego, gdzie zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe zwiększały wydatki inwestycyjne. Nasz bazowy scenariusz zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku" - czytamy w komentarzu.

Pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy też globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,4 pkt proc.). Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając, swoją pozycję konkurencyjną, wskazał także resort.

Minister finansów: wzrost PKB w tym roku wyniesie przynajmniej 3,7%

Dynamika wzrostu PKB w tym roku powinna wynieść przynajmniej tyle, ile zostało zapisane w budżecie na ten rok, czyli 3,7%, uważa minister finansów Tadeusz Kościński.

"W oryginalnym projekcie budżetu na 2019 r. spodziewaliśmy się, że wzrost miał być 3,8%, dopiero po [grudniowej] nowelizacji zwiększyliśmy go do 4%. To jest bardzo pozytywną informacja, że gospodarka w ubiegłym roku wzrosła o 4% i przypominam, że jest to odczyt wstępny i może się trochę zmienić" - powiedział Kościński dziennikarzom, komentując wstępne szacunkowe dane GUS na temat wzrostu PKB za 2019 r.

Minister podkreślił, że na razie jest to jednak wynik lepszy, niż resort planował, choć trochę gorszy, niż spodziewał się rynek.

"Na ten rok mamy założone 3,7%. Należy zauważyć, że wiele ciemnych chmur, jakie mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu na horyzoncie, związanych z wojną handlową USA - Chiny trochę się oddaliło. Mamy też za chwilę brexit, ale mamy z tym związany okres przejściowy i do końca roku nie będzie żadnych zmian; nie będzie to zatem miało wpływu na gospodarkę w tym roku" - powiedział Kościński.

Dodał, że również gospodarka Niemiec nie jest w taki złym stanie.

"Jestem optymistą na ten rok i mamy w planie zapisane 3,7% i będzie przynajmniej te 3,7%" - podsumował minister.

Dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych GUS Anita Perzyna powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że dynamika wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r. była niższa niż w poprzednich trzech kwartałach. ub.r. Skumulowany wzrost wyniósł 4,4% po trzech kwartałach ub.r., przypomniała.

Analitycy: wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r.

Wstępne szacunkowe dane o wzroście PKB za 2019 r. okazały się słabsze od oczekiwań rynkowych (odpowiednio: 4% wobec 4,2%). Pozwalają one szacować, iż wzrost spowolnił w ostatnim kwartale ub.r. do - szacowanych przez ekonomistów - ok. 2,8-3,1%. Większość analityków podtrzymała na razie swoje prognozy na 2020 r. (w zakresie 3-3,7%), przyznając jednak, że rośnie ryzyko ich rewizji w dół.

Według ekonomistów, jeśli dane zostaną potwierdzone w kolejnych odczytach, możemy liczyć się z głębszym niż dotąd oczekiwano spowolnieniem w 2020 r. To z kolei może stanowić kolejny argument dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dla zachowania status quo w polityce monetarnej, ponieważ słabszy wzrost PKB może pomóc opanować podwyższoną inflację.

"Wyliczenia dokonane na bazie danych rocznych i publikowanych wcześniej danych kwartalnych (do Q3'19 włącznie) wskazują - przy założeniu braku ich rewizji - że dynamika PKB w Q4'19 wyniosła ok. 2,9%r/r, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o ok. 3,5%r/r, a inwestycje wzrosły o ok. 7,2%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4'19 był – według szacunków – ujemny i wyniósł 0,5 pp" - uważa główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Gorsze wyniki konsumpcji prywatnej sugerują, że skłonność do zakupów była mniejsza niż sugerował to wzrost dochodów gospodarstw domowych, napędzany wysoką dynamiką płac i transferami socjalnymi dostarczonymi w ramach kampanii wyborczej. Konsumenci zwiększali swoje oszczędności - zanotowano najwyższy przyrost depozytów od 2011 roku – około 10% r/r" - podkreślają główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

"Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy (przedsiębiorcy wskazują na wystudzenie rynku pracy, niemniej utrzymanie koniunktury na wciąż historycznie silnych poziomach) nie oczekujemy kontynuacji w kolejnych kwartałach takiego tempa obniżania dynamiki spożycia. Zakładamy, że w 2020 r. dynamika konsumpcji będzie utrzymywała się wyraźnie powyżej 3% r/r" - podsumowuje główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: