GUS: z rejestru REGON wyrejestrowano w maju 16892 firm; 15,6 proc. mniej mdm

Firma

Według stanu na koniec maja 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 886,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), podał Główny Urząd Statystyczny.

mężczyzna siedzący przed laptopem
Fot. stock.adobe.com / moodboard (002)

Według stanu na koniec maja 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 886,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), podał Główny Urząd Statystyczny.

W maju wyrejestrowano z rejestru REGON o 15,6% mniej podmiotów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Spadek liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla spółek cywilnych (o 11,8%). Dla spółek handlowych odnotowano natomiast wzrost liczby wyrejestrowanych podmiotów (o 2,9%), w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 7,7%) w porównaniu do poprzedniego miesiąca, poinformował GUS.

Podmioty z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON

GUS podał, że podmioty z zawieszoną działalnością na koniec maja 2022 r. stanowiły 12,3% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Spadek podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano w sekcji obsługa rynku nieruchomości  (o 1,5%) oraz edukacja (1,5%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,3%), informacja i komunikacja (o 1,2%).

Spadek podmiotów z zawieszoną działalnością o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON

Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla spółek (o 4,9%), w tym dla spółek handlowych (o 4,0%). Liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zwiększyła się o 4,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, poinformował GUS.

Udostępnij artykuł: