Gwarancje BGK w ING Banku Śląskim

Firma / Z rynku

ING Bank Śląski oferuje zabezpieczenia kredytów w ramach rządowych programów wsparcia małych i średnich przedsiębiorców, na podstawie umowy współpracy podpisanej z BGK. Klienci banku korzystający z programów PLD-KFG oraz PLD w ramach gwarancji de minimis mogą skorzystać z pakietu pomocowego obowiązującego do końca 2020 roku.

ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach
ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach (fot. ING Bank Śląski)

ING Bank Śląski oferuje zabezpieczenia kredytów w ramach rządowych programów wsparcia małych i średnich przedsiębiorców, na podstawie umowy współpracy podpisanej z BGK. Klienci banku korzystający z programów PLD-KFG oraz PLD w ramach gwarancji de minimis mogą skorzystać z pakietu pomocowego obowiązującego do końca 2020 roku.

.@ING__Polska oferuje zabezpieczenia kredytów w ramach rządowych programów wsparcia małych i średnich przedsiębiorców #MSP @BGK_pl

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pakiet pomocowy dla firm z sektora MŚP korzystających z gwarancji de minimis.

Zmiany dla gwarancji PLD-KFG obejmują:

  • brak opłaty prowizyjnej za przyznanie i odnowienie produktu;
  • maksymalną wysokość 80% kwoty kredytu w przypadku obejmowania kredytu nową gwarancją albo podwyższania kwoty kredytu objętego istniejącą gwarancją, z zastrzeżeniem że:
  1. w przypadku odnowienia kredytu w ramach tej samej gwarancji i bez podwyższenia kwoty kredytu gwarancja nadal obejmuje 60 % kwoty kredytu oraz
  2. zasady kontroli limitu pomocy de minimis w okresie 3 lat pozostają na dotychczasowych zasadach;
  • maksymalny okres gwarancji wynosi 39 miesięcy w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją (w tym również w tej samej kwocie kredytu).

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: preferencyjne pożyczki płynnościowe dla MŚP pod koniec kwietnia >>>

Zmiany dla gwarancji PLD obejmują:

  • brak opłaty prowizyjnej za odnowienie.

Proces złożenia wniosku o kredyt objęty gwarancją BGK jest całkowicie zdalny. Wystarczy złożyć odpowiednią dokumentację w systemie bankowości internetowej ING Business.

Udostępnij artykuł: