Gwarancje BGK z programu COSME w PKO Banku Polskim

Bankowość

Możliwość łatwego zabezpieczania spłaty aż do 80% kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego, niska prowizja i proste formalności przy składaniu wniosku. To największe zalety gwarancji spłaty kredytów dla małych i średnich firm w ramach programu COSME. PKO Bank Polski zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą udziału w programie.

Możliwość łatwego zabezpieczania spłaty aż do 80% kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego, niska prowizja i proste formalności przy składaniu wniosku. To największe zalety gwarancji spłaty kredytów dla małych i średnich firm w ramach programu COSME. PKO Bank Polski zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą udziału w programie.

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm przewidziany na lata 2014–2020, z całkowitym budżetem na poziomie 2,3 mld euro. Jednym z głównych celów COSME jest pobudzenie akcji kredytowej i inwestycji kapitałowych dla MŚP w Europie. Wspiera także gwarancje oraz regwarancje na rzecz instytucji finansowych w celu udzielenia im pomocy w zwiększeniu akcji kredytowej. Dzięki gwarancjom mali i średni przedsiębiorcy będą mogli zabezpieczyć kredyt lub pożyczkę na wypadek, gdyby nie spłacili w terminie. Pozwoli to uzyskać bankowi pewność spłaty, bo jeśli kredytobiorca nie będzie mógł spłacić kredytu z własnych środków, dokona jej udzielający gwarancji.

Gwarancje BGK w ramach programu COSME w PKO Banku Polskim zabezpieczą spłatę 80% wartości kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytów obrotowych i pożyczek oraz 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku -  oraz uproszczone procedury. Wniosek o udzielenie gwarancji bank przyjmie w momencie składania wniosku kredytowego. Gwarancje COSME w PKO Banku Polskim dostępne będą dla klientów w pierwszym kwartale 2016 roku.

- Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis lub nie mogą skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w tej formule. Jestem przekonana, że dostępność tego produktu i nieskomplikowane procedury sprawią, że przedsiębiorcy będą z niego chętnie korzystać. Równie chętnie, jak z programu gwarancji de minimis – podkreśla Agnieszka Wardak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski jest największym kredytodawcą wśród 22 banków udzielających kredyty z gwarancjami programu de minimis wspierającego MSP i obsłużył ok. 30% przedsiębiorców korzystających z programu. Łączna wartość kredytów udzielonych przez PKO do końca 2014 roku wyniosła ok. 6,8 mld zł, natomiast w trzech kwartałach 2015 roku ok. 2,8 mld zł. Na koniec września br. z programu korzystało w PKO Banku Polskim ok. 18 tys. klientów. Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową portfelowej linii gwarancyjnej de minimis program obowiązuje jeszcze przez ponad rok, tj. do końca 2016 roku.

Informacje o gwarancji w ramach programu COSME są dostępne na stronie internetowej www.bgk.pl.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: