Gwarancje de minimis sprzyjają rozwojowi firm. Dzięki nim 130,5 tys. miejsc pracy

Firma

Fot. BGK

Program gwarancji de minimis sprzyja rozwojowi firm, dzięki czemu przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych, wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki finansowaniu z gwarancjami, 98% badanych firm poprawiło lub utrzymało pozycję rynkową.

#BGK: finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych #firmy #inwestycje

“Efekty osiągnięte przez przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w programie, przełożyły się bezpośrednio na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Szacujemy, że między innymi za jego sprawą od początku trwania programu do końca I kwartału 2017 roku w gospodarce pojawiło się 20,2 mld zł dodatkowego kredytu (z czego 18,7 mld zł stanowił kredyt obrotowy), który nie powstałby bez wsparcia gwarancyjnego” – czytamy w raporcie.

Według BGK, szacunek biegu jałowego programu (efekt dead weight) wyniósł zaledwie 13,1 mld zł. Pozostała wartość kredytów dotyczy przedsiębiorstw, które prawdopodobnie w części pozyskałyby kredyt, ale na gorszych niż wnioskowane warunkach.

130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych

“Można szacować również, że finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych (odpowiednio 60,6 tys. i 69,9 tys.)” – czytamy dalej.

Badanie pokazało, że pozyskane z gwarancją kredyty obrotowe u większości firm (84%) ustabilizowały sytuację finansową na tyle, że te podjęły się wielorakich działań rozwojowych, będących dodatkowymi efektami wsparcia obrotowego w ramach programu, podano także.

“Firmy nie tylko zwiększyły obroty (53%), ale dokonały także inwestycji (51%), na które sam kredyt nie był skierowany, oraz podjęły się działań o charakterze innowacyjnym (32%). Wspierając stabilizację finansową i zwiększenie obrotów firm tak prostym narzędziem, jakim jest gwarancja de minimis, program wychodzi naprzeciw żywotnym problemom i potrzebom najmniejszych polskich firm” – czytamy również.

3 na 10 przedsiębiorstw realizowało inwestycje o charakterze innowacyjnym

W przypadku kredytów inwestycyjnych prawie 3 na 10 przedsiębiorstw realizowało inwestycje o charakterze innowacyjnym, w dużej mierze pozwalające im konkurować z innymi firmami na rynkach, na których działają.

Zdaniem BGK dodatkowo pozyskane finansowanie inwestycyjne wywołało efekt dźwigni, mobilizując 68% respondentów do uruchomienia dodatkowych środków z innych źródeł (przede wszystkim środków własnych).

“Jest to niebagatelny efekt programu, szczególnie w obliczu długotrwałej niechęci firm do inwestowania, jaka była obserwowana w ostatnich latach” – czytamy także.

Efekt realizacji kolejnych inwestycji

Według banku ostatnim wartym podkreślenia, dodatkowym efektem zaobserwowanym przy kredycie inwestycyjnym, był efekt realizacji kolejnych inwestycji, zainicjowanych przez inwestycję kredytowaną w ramach programu.

“Takich właśnie inwestycji dokona 6 na 10 badanych firm, które pozyskały kredyt inwestycyjny. Jednocześnie ¼ wskazań uruchomienia w najbliższym czasie kolejnych inwestycji dotyczyła działań innowacyjnych. Ponadto, 41% firm z kredytem inwestycyjnym zadeklarowało innowacyjny charakter inwestycji gwarantowanej w ramach programu” – podsumowano w materiale.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1 800 przedsiębiorstw sektora MŚP, którym udzielono kredytu z gwarancją w okresie czerwiec 2016 – maj 2017 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: