Gwarancje de minimis sprzyjają rozwojowi firm. Dzięki nim 130,5 tys. miejsc pracy

Firma

Program gwarancji de minimis sprzyja rozwojowi firm, dzięki czemu przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych, wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki finansowaniu z gwarancjami, 98% badanych firm poprawiło lub utrzymało pozycję rynkową.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Program gwarancji de minimis sprzyja rozwojowi firm, dzięki czemu przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych, wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki finansowaniu z gwarancjami, 98% badanych firm poprawiło lub utrzymało pozycję rynkową.

#BGK: finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych #firmy #inwestycje

"Efekty osiągnięte przez przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w programie, przełożyły się bezpośrednio na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Szacujemy, że między innymi za jego sprawą od początku trwania programu do końca I kwartału 2017 roku w gospodarce pojawiło się 20,2 mld zł dodatkowego kredytu (z czego 18,7 mld zł stanowił kredyt obrotowy), który nie powstałby bez wsparcia gwarancyjnego" - czytamy w raporcie.Według BGK, szacunek biegu jałowego programu (efekt dead weight) wyniósł zaledwie 13,1 mld zł. Pozostała wartość kredytów dotyczy przedsiębiorstw, które prawdopodobnie w części pozyskałyby kredyt, ale na gorszych niż wnioskowane warunkach.

130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych

"Można szacować również, że finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 130,5 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych (odpowiednio 60,6 tys. i 69,9 tys.)" - czytamy dalej.Badanie pokazało, że pozyskane z gwarancją kredyty obrotowe u większości firm (84%) ustabilizowały sytuację finansową na tyle, że te podjęły się wielorakich działań rozwojowych, będących dodatkowymi efektami wsparcia obrotowego w ramach programu, podano także.

"Firmy nie tylko zwiększyły obroty (53%), ale dokonały także inwestycji (51%), na które sam kredyt nie był skierowany, oraz podjęły się działań o charakterze innowacyjnym (32%). Wspierając stabilizację finansową i zwiększenie obrotów firm tak prostym narzędziem, jakim jest gwarancja de minimis, program wychodzi naprzeciw żywotnym problemom i potrzebom najmniejszych polskich firm" - czytamy również.

3 na 10 przedsiębiorstw realizowało inwestycje o charakterze innowacyjnym

W przypadku kredytów inwestycyjnych prawie 3 na 10 przedsiębiorstw realizowało inwestycje o charakterze innowacyjnym, w dużej mierze pozwalające im konkurować z innymi firmami na rynkach, na których działają.Zdaniem BGK dodatkowo pozyskane finansowanie inwestycyjne wywołało efekt dźwigni, mobilizując 68% respondentów do uruchomienia dodatkowych środków z innych źródeł (przede wszystkim środków własnych)."Jest to niebagatelny efekt programu, szczególnie w obliczu długotrwałej niechęci firm do inwestowania, jaka była obserwowana w ostatnich latach" - czytamy także.

Efekt realizacji kolejnych inwestycji

Według banku ostatnim wartym podkreślenia, dodatkowym efektem zaobserwowanym przy kredycie inwestycyjnym, był efekt realizacji kolejnych inwestycji, zainicjowanych przez inwestycję kredytowaną w ramach programu."Takich właśnie inwestycji dokona 6 na 10 badanych firm, które pozyskały kredyt inwestycyjny. Jednocześnie ¼ wskazań uruchomienia w najbliższym czasie kolejnych inwestycji dotyczyła działań innowacyjnych. Ponadto, 41% firm z kredytem inwestycyjnym zadeklarowało innowacyjny charakter inwestycji gwarantowanej w ramach programu" - podsumowano w materiale.Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1 800 przedsiębiorstw sektora MŚP, którym udzielono kredytu z gwarancją w okresie czerwiec 2016 - maj 2017 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: