Gronkiewicz-Waltz Hanna

G

Hanna Gronkiewicz-Waltz - prof. dr hab., prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodnicząca RPP, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), posłanka na Sejm RP V kadencji, prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Hanna Gronkiewicz-Waltz - prof. dr hab., prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodnicząca RPP, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), posłanka na Sejm RP V kadencji, prezydent miasta stołecznego Warszawy.

 

Udostępnij artykuł: