Hapi Pożyczki dostępne w Polsce

Finanse i gospodarka

IPF Polska, część International Personal Finance, międzynarodowej grupy finansowej oferującej pożyczki konsumenckie, udostępniła na polskim rynku nowy produkt - Hapi Pożyczki. Ambitne plany firmy zakładają w przyszłości ekspansję na kolejne rynki.

IPF Polska, część International Personal Finance, międzynarodowej grupy finansowej oferującej pożyczki konsumenckie, udostępniła na polskim rynku nowy produkt - Hapi Pożyczki. Ambitne plany firmy zakładają w przyszłości ekspansję na kolejne rynki.

Hapi Pożyczki to średnio- i długoterminowe pożyczki dostępne w pełni online. Nowi klienci mają możliwość zaciągnięcia pożyczki w wysokości od 1500 do 7500 złotych. Dla klientów posiadających już Hapi pożyczkę w przeszłości, górny limit wyniesie maksymalnie 15 000 złotych. Możliwy okres spłaty wynosi od 3 do 24 miesięcy dla nowych klientów oraz do 36 miesięcy dla klientów ubiegających się o pożyczkę po raz kolejny. Po pozytywnej decyzji, poprzedzonej analizą zdolności kredytowej oraz weryfikacją tożsamości, pieniądze będą przelewane bezpośrednio na rachunek wskazany przez klienta. Pożyczki będą spłacane w miesięcznych ratach, opłacanych z rachunku bankowego klienta. Wielkość rat będzie stała i to klient określi, który dzień miesiąca będzie wyznaczony jako dzień spłaty raty.

Tomasz Ciechanowski, IPF Polska, mówi: - Naszym celem jest zapewnienie konsumentom jak najszerszego wyboru. Ofertę kierujemy do klientów, którzy oczekują pożyczki internetowej na dobrych warunkach, przejrzystej oraz w pełni obsługiwanej online. Cieszymy się, że możemy zaoferować konsumentom na polskim rynku nowy produkt, który charakteryzuje się elastycznymi terminami płatności, umożliwiając tym samym dostęp do przystępnej kosztowo pożyczki.

Przejrzystość oraz pro-klienckie podejście są znakiem rozpoznawczym Hapi Pożyczek.

Klienci mają do siedmiu dni na zapoznanie się z postanowieniami umowy przed ostatecznym jej zawarciem. W przypadku decyzji o wcześniejszej spłacie, prowizja oraz odsetki zostaną odpowiednio obniżone. Dla Hapi Pożyczki opłaty wynikające z opóźnienia w spłatach pożyczki nie stanowią źródła dochodów.

Hapi Pożyczki są zarządzane w Warszawie przez Tomasza Ciechanowskiego, który będzie nadzorował rozwój spółki. Wspiera go Krzysztof Adamski, Dyrektor Finansowy. Tomasz i Krzysztof zdobywali w przeszłości doświadczenie na wysokich stanowiskach w różnych spółkach grupy IPF.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hapipozyczki.pl

Źródło: International Personal Finance (IPF)

Udostępnij artykuł: