Heger Teresa

H

Teresa Heger - dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego BRE Banku S.A, wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

Teresa Heger - dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego BRE Banku S.A, wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: