Henryka Bochniarz ponownie prezydentem Konfederacji Lewiatan

Kadry

Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan, które odbyło się 11 kwietnia br.,  zatwierdziło sprawozdanie Rady Głównej z działalności  w 2015 roku i udzieliło jej absolutorium. Wyłoniono też, na trzyletnią kadencję, nową 39 – osobową Radę Główną, która z kolei wybrała zarząd. Prezydentem Lewiatana ponownie została Henryka Bochniarz, a przewodniczącym Rady Głównej Henryk Orfinger.

Szefowa Lewiatana podsumowując minioną kadencję podkreśliła, że jednym z najważniejszych osiągnięć ostatnich trzech lat było wznowienie dialogu społecznego, który przez długi okres, po wyjściu z Trójstronnej Komisji związków zawodowych, był po prosu martwy.

Dla nas dialog, często trudny, frustrujący jest bardzo ważny. Cieszymy się, że wnieśliśmy własną cegiełkę w powołanie Rady Dialogu Społecznego. Mamy wobec niej wielkie oczekiwania. Chcemy wiele spraw ważnych dla pracowników i pracodawców załatwiać w drodze kompromisu – powiedziała Henryka Bochniarz. Dla nas istotna była także obecność  w Brukseli, bo tam często zapadają kluczowe decyzje dla naszych przedsiębiorców. W tym kontekście nie mogę zrozumieć dlaczego Lewiatan nadal jest jedyną organizacją polskich pracodawców, która ma przedstawicielstwo w Brukseli – dodała.

Gośćmi  Zgromadzenia Ogólnego byli Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego rozmawiali też o wyzwaniach, które stoją przed Konfederacją Lewiatan w najbliższych latach podkreślając, że najważniejszym celem będzie dbanie o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: