Hipoteka umowna czyli klient zabezpieczony jak bank

Finanse i gospodarka / Wiadomości

  Dużo się pisze o bezpiecznej rencie dożywotniej. Wszyscy czekają na ustawę, która ponoć ma zrewolucjonizować rynek odwróconej hipoteki. Czy aby na pewno będzie to rewolucja, czy jedynie zatwierdzenie tego, co już niektórzy praktykują?

Według założeń ustawy regulującej rentę dożywotnią, fundusze muszą spełnić kilka warunków by  oferowana przez nie renta została uznana za bezpieczną: Po pierwsze i najważniejsze hipoteka umowna! Zagwarantowanie wpisem do księgi wieczystej kwoty 100% wartości nieruchomości, stawia seniora w pozycji bezpiecznej do odzyskania należnej mu renty lub całego mieszkania w sytuacji gdy fundusz zaprzestanie wywiązywania się z warunków umowy. To nic innego jak stosowane przez banki zabezpieczenia na wypadek nie spłacania przez klientów rat pożyczek. Bank w tej sytuacji może przejąć nieruchomość. W przypadku renty dożywotniej, to właśnie senior zabezpieczony jest jak bank. Może odzyskać 100% wartości mieszkania lub nawet mieszkanie.

Fundusz Hipoteczny Familia – jako jedyny na rynku – stosuje obecnie zapis o hipotece umownej. Dzięki temu zabezpieczeniu nasi klienci mają gwarancję wypłacanych świadczeń, a ich interesy są w pełni chronione. Z naszego punktu widzenia ustawa nie zrewolucjonizuje rynku, gdyż już teraz spełniamy wszystkie wymagania w zawarte w tym projekcie. Chcemy mieć jednak pewność, że pozostałe spółki oferujące rentę dożywotnią będą przestrzegały wyznaczonych standardów, dlatego nieprzerwanie apelujemy do rządu o zakończenie prac nad ustawą o odwróconej hipotece.” – mówi Katarzyna Brzeska-Miksa, Prezes Funduszu Hipotecznego Familia.

Co jeszcze gwarantuje bezpieczeństwo seniorom?

Wyróżnikiem bezpiecznej renty dożywotniej jest także prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości. Otóż prawo to jest niezbywalne. Dzięki niemu klient będzie jedynym użytkownikiem i posiadaczem nieruchomości, bez względu na kondycję finansową funduszu. Ważne jest, aby prawo to było wpisane przed innymi hipotekami, przed którymi będzie miało wówczas pierwszeństwo.

Z puntu widzenia emeryta ważne jest również oświadczenie funduszu o poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 par. 1 pkt. 5 KPC. Opatrzony w taki zapis akt notarialny ułatwia seniorowi dochodzenie swoich należności. Klient udaje się sądu, nie w celu potwierdzenia zasadności jego roszczeń, ale w celu nadania klauzuli wykonalności – czyli przesłania zaleceń do komornika.

Niestety zbagatelizowana jest kwestia wysokości wymaganego kapitału firmy. Znowu, na rynku jest tylko jedna firma, która przewyższa założenia ustawy o 500%. A przecież element ten przekłada się na stabilność danej instytucji i jej możliwości finansowe. Kapitał w dużym stopniu stanowi gwarancję wypłacanych świadczeń.

Źródło: Fundusz Hipoteczny Familia SA

 

Udostępnij artykuł: