Historia: Bank z długą historią (1)

NBS 2017/02

Przyszłość zaczyna się dziś, a korzenie teraźniejszości stanowi przeszłość, również ta, o której tylko niewielu wie.

Bartosz Kublik
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Świadomość tego faktu przyświecała zespołowi Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który pod kierunkiem prezesa zarządu Bartosza Kublika przygotował dla potrzeb „Rocznika Ostrowskiego” obszerną monografię bankowości w mieście i okolicach. Interesujący rys historyczny sięga czasów panowania Zygmunta Augusta, acz – jak napisano we wstępie monografii – bankowość spółdzielcza na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego datuje się w okresie, kiedy tyle było Polski, ile własności w polskich rękach. Równie interesujące są odniesienia do współczesnych zjawisk i procesów, których zasięg, dynamika i skutki, daleko wykraczają poza lokalny wymiar działania bankowości spółdzielczej, choć wprost na warunki jej funkcjonowania rzutują. W tym stanie rzeczy, dzięki uprzejmości kierownictwa Banku Spółdzielczego w Ostrowi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: