Historia: Bank z długą historią (3) Przyszłość zaczyna się dziś, a korzenie teraźniejszości stanowi przeszłość, również ta, o której tylko niewielu wie…

NBS 2017/04

Świadomość tego faktu przyświecała zespołowi Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który pod kierunkiem prezesa zarządu Bartosza Kublika przygotował dla potrzeb „Rocznika Ostrowskiego” obszerną monografię bankowości w mieście i okolicach. Dzięki uprzejmości kierownictwa banku uzyskaliśmy możliwość publikacji materiału, który – odbiegając nieco od tego, co zwykliśmy prezentować na co dzień – dostarczy z pewnością wielu inspirujących informacji. Zakładamy, że cykl planowanych publikacji, bo obszerność materii nie pozwala na jednorazową edycję całości materiału, zachęci inne społeczności w bankach spółdzielczych do podjęcia trudu przygotowania podobnych opracowań, które z przyjemnością opublikujemy. W tym numerze zamieszczamy trzeci odcinek monografii.

Bartosz Kublik
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Dwubiegunowe rolnictwo

Z danych GUS wynika, że rolnictwo nabiera w Polsce dwubiegunowego charakteru. Z jednej strony zwiększa się grupa gospodarstw silnych, dających dobre dochody. Jednocześnie rośnie liczba gospodarstw małych, ekonomicznie niewydolnych, dla których istnieją trzy drogi rozwoju. Mogą trwać w stagnacji, zapewniając właścicielom jedynie minimalne środki na najprostsze potrzeby bytowe; pójść drogą zwiększenia wydolności ekonomicznej albo też szukać dodatkowego dochodu poza rolnictwem. Dwie ostatnie opcje dają szanse na poprawę dochodów ludności wiejskiej, ale napotykają też ograniczenia. Wzmocnienie siły ekonomicznej gospodarstw trafia na barierę kapitałową, barierę w podaży ziemi i mentalnościową. Zwiększanie dochodów pozarolniczych ograniczone jest zbyt małym popytem na pracę w miastach oraz niedopasowaniem oferowanych umiejętnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: