Historia kredytowa z BIK wraz oceną punktową jeszcze bardziej dostępna

Bankowość / Finanse i gospodarka

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, głównym powodem korzystania z usług BIK jest chęć dobrego przygotowania się do wzięcia kredytu. Chcąc ułatwić konsumentom ten proces, BIK wprowadził właśnie do swojej oferty możliwość jednorazowego sprawdzenia swojej pełnej historii kredytowej wraz z oceną punktową. Zapewnia to produkt Profil Kredytowy Plus.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, głównym powodem korzystania z usług BIK jest chęć dobrego przygotowania się do wzięcia kredytu. Chcąc ułatwić konsumentom ten proces, BIK wprowadził właśnie do swojej oferty możliwość jednorazowego sprawdzenia swojej pełnej historii kredytowej wraz z oceną punktową. Zapewnia to produkt Profil Kredytowy Plus.

Z badania, w którym brali udział dotychczasowi klienci BIK, wynika, że najbardziej atrakcyjnym produktem w ofercie BIK jest Profil Kredytowy Plus. Dotychczas możliwość skorzystania z tego produktu mieli tylko klienci, którzy kupili najwyższy pakiet, przygotowany z myślą o osobach, chcących regularnie monitorować swoje zobowiązania w BIK. Teraz taką opcję mają wszyscy, którzy założą konto na portalu www.bik.pl i zamówią dowolny pakiet. - Zdecydowaliśmy się na zmianę naszej oferty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes BIK. Mamy nadzieję, że dzięki temu więcej osób skorzysta z tego produktu i przekona się,
że sprawdzanie swojej historii kredytowej jest naprawdę łatwe.

Profil Kredytowy Plus umożliwia sprawdzenie swojej pełnej historii kredytowej wraz z oceną punktową. Jest to produkt przejrzysty i łatwy w interpretacji. Wszystkie dane są pogrupowane w sposób ułatwiający znalezienie potrzebnych informacji, a ikonograficzne oznaczenie statusów płatności pozwala na szybkie zorientowanie się, czy wszystkie raty kredytów spłacane są terminowo. Co jeszcze wyróżnia ten produkt, to interaktywna forma prezentacji: klient samodzielnie rozwija segmenty danych, które chciałby obejrzeć bardziej szczegółowo. Jest to istotne ułatwienie, ponieważ "tradycyjny" raport kredytowy w postaci pliku PDF może mieć nawet kilkaset stron, natomiast w przypadku Profilu Kredytowego Plus klient widzi najważniejsze informacje na jednym ekranie.

Koszt jednorazowego pobrania Profilu Kredytowego Plus wynosi 36 zł. Jest to wygodna forma dostępu do danych z BIK dla osób, które sprawdzają swoją historię kredytową sporadycznie. Natomiast dla osób, które chcą na bieżąco kontrolować, czy zmieniła się ich ocena punktowa, albo czy do BIK wpłynęła aktualizacja danych na temat ich kredytów, lepszą opcją jest skorzystanie z najwyższego pakietu BIK - Pakietu Monitoring. W ramach opłaty za ten pakiet (99 zł za cały rok) klient może aż 12 razy pobrać Profil Kredytowy Plus. Oprócz tego Pakiet Monitoring zawiera dodatkowe usługi, jak np. Alert Strażnik Kredytu, chroniący przed wyłudzeniem kredytu.

Znajomość swojej historii kredytowej, a więc wgląd w informacje, jakie banki przekazują do BIK, wiąże się z wieloma korzyściami. Warto pobrać swoją historię kredytową jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt, aby sprawdzić, na podstawie jakich danych bank będzie podejmował decyzję o przyznaniu kredytu. Również w trakcie spłaty zobowiązania przydatne jest regularne monitorowanie, czy dane o spłatach rat są przekazywane do BIK. Informacje z BIK mogą być również interesujące dla tych osób, którym odmówiono kredytu, ponieważ dzięki informacjom z Biura poznają przyczynę wydanej decyzji. Z kolei, gdy poręczamy komuś kredyt, warto co jakiś czas upewnić się, że jest on spłacany terminowo, gdyż ewentualne opóźnienia wpływają również na wiarygodność osoby poręczającej.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą Ipsos na zlecenie BIK w sierpniu 2013 r. metodą CATI (zestandaryzowane telefoniczne wywiady kwestionariuszowe). W badaniu wzięło udział 831 spośród dotychczasowych klientów BIK.

Udostępnij artykuł: