Historyczny rekord obligacji na rynku Catalyst

Z rynku

Mężczyzna i wykres
Fot. stock.adobe.com/vege

Miniony rok był dla rynku Catalyst rekordowy. Emitenci poprzez emisję obligacji za pośrednictwem Catalyst w zeszłym roku pozyskali 12,3 mld zł (o 148% więcej niż w 2016 r.), a wartość rynku w okresie od końca 2016 r. do końca 2017 r. wzrosła o 14 mld zł. To najwyższe wyniki w historii.

Dotychczas rekordowy był rok 2012, w którym emitenci pozyskali 10,7 mld zł. Łącznie na koniec 2017 r. wartość nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst wyniosła 95,8 mld zł i przez trzy ostatnie lata wzrosła o 50%.

Catalyst rośne w siłę: nie tylko wartość, ale też liczba

– We wrześniu tego roku minie dziewięć lat od uruchomienia Catalyst. To był intensywny czas rozwoju rynku, który z każdym rokiem zyskiwał na popularności wśród emitentów, dla których obligacje notowane na Catalyst są efektywnym źródłem pozyskania finansowania na rozwój. Sytuacja na polskim rynku instrumentów dłużnych świadczy o tym, że rośnie świadomość korzyści wynikających z posiadania silnego rynku publicznego, jakim jest Catalyst, a także ryzyka związanego z niepublicznymi emisjami nienotowanymi na rynku. Dokładamy starań, by rynek ten służył nie tylko przedsiębiorstwom, ale i inwestorom. Dlatego będziemy w przyszłości zapewniać im jak najszerszą ofertę instrumentów i usług w zakresie rynku długu – powiedział Jacek Fotek, Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rosnącą popularność Catalyst potwierdza nie tylko wartość, ale też liczba instrumentów dłużnych. W 2017 r. liczba obligacji korporacyjnych wzrosła o 8,3%, listów zastawnych o 13,3%, a obligacji komunalnych o rekordowe 10,2%. Jedynie w przypadku obligacji spółdzielczych, podobnie jak w 2016 r., odnotowano spadek ich liczby (o 5,6%). Wyłączając z analizy obligacje Skarbu Państwa, liczba wszystkich instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst z końcem 2017 r. wyniosła 567 serii, tj. była wyższa o 43 serie niż w roku poprzednim.

Polska liderem Europy Środkowo-Wschodniej

– Rynek obligacji korporacyjnych i samorządowych przestał być w Polsce postrzegany jako nowinka, ale stał się naturalnym, ważnym elementem polskiego środowiska biznesowego. Choć oczywiście nie jest to rynek pozbawiony ryzyka, to z pewnością jest ciekawą alternatywą zarówno dla inwestorów, jak i emitentów – mówi Paulina Zalewska-Wichrzycka, Doradca w Grant Thornton.

Dzięki rozwojowi rynku Catalyst Polska stała się w ostatnich latach niekwestionowanym liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem popularności obligacji jako sposobu pozyskiwania kapitału przez firmy. Liczba serii obligacji notowanych na Catalyst była na koniec 2017 r. ponad dwukrotnie wyższa niż łączna liczba obligacji na trzech najważniejszych regionalnych rynkach analogicznych do Catalyst – w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.

Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na podstawie danych FESE

Pełen raport dostępny jest na www.GrantThornton.pl

Źródło: GPW

Udostępnij artykuł: