Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

Z rynku

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez GetBack zawarły z funduszami sekurytyzacyjnymi z grupy kapitałowej Hoist Finance wstępną umowę sprzedaży wybranych (tj. większości portfeli wierzytelności w ramach funduszy sekurytyzacyjnych: easyDebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku za kwotę ok. 398 mln zł.

#HoistFinance zobowiązał się w ramach postanowień umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie ok. 4,68 mln zł #GetBack

“Umowa sprzedaży zostanie w całości zrealizowana (sfinalizowana) do dnia 15 kwietnia 2019 r.; okres dzielący moment zawarcia tej umowy i moment jej wykonania potrzebny jest do realizacji działań operacyjnych po stronie spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Hoist Finance AB, które to działania mają na celu pozwolić na bezproblemowe przejęcie portfeli wierzytelności będących przedmiotem tej umowy” – czytamy w komunikacie.

Hoist Finance zobowiązał się w ramach postanowień umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie ok. 4,68 mln zł. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji Hoist dokonał wpłaty do tzw. depozytu notarialnego kwoty 30 mln zł, która ma stanowić zabezpieczenie dla GetBacku w przypadku, gdyby nie doszło do realizacji postanowień umowy z winy Hoist Finance, podano także.

Czytaj także: Hoist Finance chce nabyć ok. 1/3 wszystkich nieregularnych aktywów GetBacku >>>

Konieczność ciągłego rozwoju i konsolidacji rynku

“Hoist Finance jest przekonany o konieczności ciągłego rozwoju i konsolidacji rynku. Podpisując umowę z GetBack, realizujemy naszą strategię wzrostu i zwiększonej efektywności operacyjnej” – skomentował prezes Hoist Finance Klaus-Anders Nysteen, cytowany w komunikacie spółki.

Hoist zaznaczył, że ponad 95% aktywów będących przedmiotem umowy stanową niepracujące (NPL), niezabezpieczone kredyty konsumpcyjne, a niewielka część obejmuje zabezpieczone kredyty konsumenckie oraz kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: