Hojka Zbigniew

H

Zbigniew Hojka - I przewodniczący Komitetu ds. Kadr Bankowych i Szkolenia, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A.

Zbigniew Hojka - I przewodniczący Komitetu ds. Kadr Bankowych i Szkolenia, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A.

 

Udostępnij artykuł: