Horyzonty Bankowości 2013: Nowy ekosystem informacji – źródła i metody wykorzystania w banku Zarys koncepcji SAS Institute

BANK 2013/03

Nowy ekosystem informacji to przede wszystkim baza i platforma środowiska Big Data, pozwalająca na pozyskiwanie danych o klientach i prospektach ze źródeł zewnętrznych, niestrukturalnych, szybkozmiennych, o dużym wolumenie i różnorodności (paradygmat 3V w Big Data - Volume/Velocity/Variety). Kluczowym elementem tego ekosystemu jest technologia i funkcjonalność pozwalająca na szybkie, efektywne i wiarygodne przetworzenie strumienia pozyskiwanych informacji w wiedzę biznesową o kliencie/prospekcie i powiązanie jej z danymi przetwarzanymi przez organizację

Raosław Grabiec

Tak zdefiniowany nowy ekosystem informacji oparty jest na 6 kluczowych źródłach danych:

Profil bankowy – standardowe źródło danych o kliencie oparte o informacje transakcyjne, produktowe, relacyjne, finansowe, wnioski produktowe etc. – zwykle rozszerzone o tzw. profil analityczny (predyktory wykorzystywane w procesie modelowania analitycznego pod kątem oceny ryzyka czy też w modelach propensity-to-buy – zwykle dostarczane w formie analitycznej tabeli ABT (SAS Analytical Base Table – zbiór kilku-kilkunastu tysięcy predyktorów analitycznych opisujących pojedynczego klienta)

Dane social media – dane pozyskiwane z internetu, z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Twitter) oraz blogów, portali specjalistycznych, forów internetowych etc. Dane te pozyskiwane są za pomocą mechanizmu web-crawling oraz analizowane pod kątem identyfikacji sentymentu oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: