Horyzonty Bankowości 2013: Okno na świat małych i średnich przedsiębiorstw

BANK 2013/03

Rozpoczynając zeszłoroczny World Factoring Yearbook, sekretarz generalny Factors Chain International Jeroen Kohnstamm jako trend globalnego rynku faktoringowego określił po trzebę otwarcia faktorów na małe i średnie przedsiębiorstwa, które jeg o zdaniem są najważniejszym celem dla dostawców usług finansowania handlu. Odpowiedzią na t en postulat ze strony firm faktoringowych jest budowa platform umożliwiających prosty i pr zejrzysty dostęp do narzędzi finansowania handlu.

Platforma internetowa Comarch Internet Factoring to w pełni webowe narzędzie pozwalające na otwarcie nowego kanału współpracy pomiędzy faktorem a jego klientami. Wykorzystanie wsparcia platformy internetowej w procesie realizacji transakcji faktoringowych niesie ze sobą obopólne korzyści zarówno dla faktorów, jak i ich klientów. Z jednej strony, wykorzystując tę platformę, klient aktywnie uczestniczy w procesie zarządzania wierzytelnościami poprzez możliwość monitorowania i wpływania na przebieg transakcji faktoringowej, z drugiej zaś, faktor ogranicza koszty wynikające z zaangażowania pracowników w proces obsługi. Narzędzie Comarch wspiera wszystkie występujące na rynku produkty faktoringowe (m.in. faktoring właściwy, faktoring niewłaściwy, dyskonto wierzytelności, faktoring odwrotny, finansowanie dostawców, inkaso faktur, finansowanie dystrybutorów itp.).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: