Horyzonty Bankowości 2014: CCP – nowa jakość na rynku OTC

BANK 2014/03

W latach poprzedzających wybuch światowego kryzysu finansowego rynek pozagiełdowych instrumentów pochodnych rozwijał się bardzo dynamicznie. Byłby one wykorzystywane głównie w celach spekulacyjnych

Paweł Sobolewski, Dobiesław Tymoczko

Transakcje pochodne zwiększające dźwignię finansową zawierały m.in. banki inwestycyjne. Upadek jednego z nich – Lehman Brothers – we wrześniu 2008 r. spowodował niemalże zamarcie rynków operacji międzybankowych. Dlaczego tak się stało? Jedną z przyczyn było zaangażowanie Lehman Brothers na rynku instrumentów pochodnych OTC, w tym derywatów kredytowych. Okazało się bowiem, że podmioty, które zawarły z tym bankiem transakcje pochodne ponoszą straty wskutek materializacji ryzyka kredytowego kontrahenta.

Geneza rozliczania transakcji w CCP

Na rynku operacji międzybankowych ryzyko kredytowe kontrahenta było wcześniej niemal niedostrzegalne. Kto bowiem mógł przypuszczać, że duży bank inwestycyjny, który bezpośrednio przed ogłoszeniem upadł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: