Horyzonty Bankowości 2014: Chodzi nie tylko o schody

BANK 2014/03

Miarą rozwoju cywilizacyjnego społeczenstwa jest jego stosunek do ludzi niepełnosprawnych zapewnienie im godnego i nieskrepowanego dostępu do udziału w życiu publicznym. W tym także do usług bankowych.

Halina Tarasewicz

Sektor bankowy już dawno do-strzegł potrzebę poprawy do-stępności tej grupy do usług finansowych. W 2003 r. Narodowy Bank Polski i Stowarzyszenie „Otwar-te Drzwi” ogłosiły konkurs Bank Do-stępny, skierowany zarówno do sektora bankowego, jak i środowisk osób nie-pełnosprawnych i starszych.

Z teorią jest dobrze

Związek Banków Polskich przeprowa-dził wiele konsultacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, a wnioski z nich zostały przekazane Zespołowi ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych. W jego skład weszli reprezentanci banków – eksperci ds. obsługi klienta. Przygotowany w ten sposób materiał został przekazany do konsultacji ze-wnętrznych, m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, pełnomocnika rządu ds. osó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: