Horyzonty Bankowości 2014: E-bariery pękają

BANK 2014/03

Rozwiązaniem prowadzącym do zwiększenia dostępności bankowości elektronicznej jest zastosowanie międzynarodowego standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Rozwiązaniem prowadzącym do zwiększenia dostępności bankowości elektronicznej jest zastosowanie międzynarodowego standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Zygmunt Marciniak

Dostęp do bankowości elektronicznej to jedna z najważniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysfunkcje wzroku, słuchu, intelektualne i motoryczne powodują wiele ograniczeń w komunikacji z otoczeniem, problemy logistyczne i mobilne. Dostęp do kont bankowych i kontakt z doradcą poprzez internet to często jedyna i najskuteczniejsza możliwość załatwienia spraw bez wychodzenia z domu i pokonania własnych ograniczeń.

– Niestety większość z systemów bankowych nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Założenie konta, realizacja przelewów, zamówienie usług jest bardzo utrudnione i w wielu przypadkach niemożliwe bez pomocy osób trzecich. Podstawowymi błędami wpływającymi na jakość obsługi stron banków są brak możliwości nawigacji za pomocą klawiatury i powiększania czcionki, nieopisane pola formularzy elektronicznych, niewystarczający kontrast, brak opisów elementów graficznych i linków, brak tytułów stron – wylicza Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

NBP nie wyklucza Te problemy dostrzegł także Narodowy Bank Polski w uruchomionej pod koniec października kampanii „NBP nie wyklucza”. Akcja społeczna została przygotowana z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz dysfunkcjami słuchu i wzroku. Większość z nich ze względu na swoją niepełnosprawność jest zagrożona wykluczeniem finansowym. Tymczasem osoby te mogłyby samodzielnie i swobodnie korzystać z usług finansowych, gdyby instytucje wprowadziły odpowiednie ułatwienia. W celu promocji takich działań powstała strona nbpniewyklucza.pl. Dostępny jest na niej specjalny zestaw materiałów multimedialnych. Przeznaczony jest zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i dla pracowników instytucji finansowych oraz innych, których klientami są niepełnosprawni.

Narodowy Bank Polski stworzył, we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, pierwszy w Europie leksykon terminów ekonomicznych w języku migowym. Wydrukowano 600 kompletów makiet polskich banknotów wraz z audiodeskrypcją, przeznaczonych do edukacji ekonomicznej osób z dysfunkcją wzroku oraz wydano podręcznik do edukacji ekonomicznej osób z upośledzeniem intelektualnym.

Milion kont

Według danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. było pond 4 mln osób niepełnosprawnych (czyli 12,2 proc. ludności kraju), a ponad 3 mln osób posiadało prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Prawie 30 proc. osób z niepełnosprawnością pracuje. Liczby te pokazują, że grupa osób, które nie mają możliwości samodzielnego korzystania z usług finansowych jest spora, więc w interesie banków leży dostosowywanie ich serwisów internetowych i mobilnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Rozwiązaniem prowadzącym do zwiększenia dostępności bankowości elektronicznej jest zastosowanie międzynarodowego standardu WCAG, rekomendowanego przez Komisję Europejską dla sektora komercyjnego

Takie rozwiązanie wprowadził również polski rząd, zobowiązując podmioty publiczne do dostosowania serwisów do standardu WCAG. Zastosowanie zaleceń odbywa się bez szkody dla atrakcyjności wizualnej serwisu www, nie wymaga gruntownych zmian i nie wpływa na obniżenie bezpieczeństwa. Serwis internetowy powinien być dostępny i użyteczny. Powinien posiadać odpowiednio opisane linki, pola formularzy, nagłówki i spełniać wiele innych wytycznych, zawartych w dokumencie WCAG. Dzięki wprowadzeniu takich zmian możliwa jest skuteczna nawigacja za pomocą programów czytających. Tylko wtedy niewidomy użytkownik nie zostanie zaskoczony np. podkładem muzycznym, który zmiesza się z głosem lektora, odczytującego zawartość serwisu, uniemożliwiając skuteczne nawigowanie. Nie zostanie też zaskoczony nieopisanym wykresem graficznym, którego siłą rzeczy nie zobaczy, a program czytający go nie odczyta.

W Polsce do tej pory m.in. Bank Millennium przeprowadził kompleksowe badanie i wdrożył zalecenia raportu, spełniając kryteria standardu dostępności. Otrzymał również certyfikat „Strona Internetowa bez Barier”.

– Nasze serwisy i usługi konstruujemy tak, aby były maksymalnie przejrzyste i łatwe w użytkowaniu. Priorytetem dla nas jest, żeby mogli z nich w prosty sposób ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: