Horyzonty bankowości 2014: Młodzi profesjonaliści o etyce w finansach

BANK 2014/07-08

Zakończona rozdaniem nagród II edycja Konkursu "Etyka w finansach - nagroda Robina Cosgrove" jeszcze bardziej niż poprzednia podkreśla znaczenie etyki w życiu zawodowym młodych profesjonalistów.

Zakończona rozdaniem nagród II edycja Konkursu "Etyka w finansach - nagroda Robina Cosgrove" jeszcze bardziej niż poprzednia podkreśla znaczenie etyki w życiu zawodowym młodych profesjonalistów.

Róża Milic-Czerniak

Jury nagrodziło trzy prace spośród 35 nadesłanych (w edycji I nadesłano 27 prac) przez osoby wywodzące się z grona pracowników banków, instytucji okołobankowych oraz środowiska akademickiego (studenci oraz młodzi pracownicy nauki). Do II edycji konkursu przesłano nie tylko więcej opracowań, ale także pojawiło się w nich wiele nowych aspektów dotyczących zachowań etycznych w finansach, takich jak: nowe wyzwania etyki w obliczu Big Data; konieczność rozszerzenia zestawu mierników oceny działalności banków o tzw. mierniki miękkie, pozaekonomiczne, związane z zachowaniami etycznymi oraz społeczną odpowiedzialnością banków; poruszono istotny wątek mediacji w rozstrzyganiu sporów z klientami, uwzględniony w dyrektywie ADR (dotyczącej alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów); oceniono przestrzeganie zasad Global Compact i innych inicjatyw przez banki globalne, wskazując nagminne ich naruszanie oraz zgłoszono propozycje bardziej rygorystycznego egzekwowania od banków przyjętych zasad. Dominującą tematyką także i w tej edycji były jednakże zagadnienia związane z deontologią pracowników (w prawie 80 proc. prac podnoszony był wątek uwarunkowań zachowań etycznych pracowników) oraz destruktywnego wpływu zawyżonych planów sprzedażowych na erozję zachowań etycznych pracowników w bankach.

Niepożądane i pożądane zachowania

Oryginalne, dwubiegunowe, wyraziste w aspekcie porównań ujęcie funkcjonowania banków w kilkunastu zestawieniach przeciwstawnych charakterystyk wywodzących się „z dwóch światów, które łączy ze sobą słowo social” (media społecznościowe vs. ideologia socjalizmu)” przedstawił laureat I nagrody, Marcin Stroński. Listę charakterystyk funkcjonowania banku otwiera popularny temat: relacja vs. realizacja planu, a zaraz za nią plasują się motywatory vs. demotywatory, listę tę zamyka temat: kontrola vs. współpraca i zaufanie. Autor stara się zestawić najistotniejsze cechy funkcjonowania banku, pokazując z jednej strony te z czarnej listy – niepożądane, których nie brakuje w rzeczywistości w opozycji do pożądanych, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi banków, ich pracowników i klientów. Esej kończy pytaniem „czy cel uświęca środki”, udzielając na nie szybko odpowiedzi, iż „Gospodarka centralnie planowana nigdy nie odniosła sukcesu, przynosiła mnóstwo szkód zarówno tym, którzy ją wdrażali… oraz tym, którzy musieli żyć w jej realiach”, opowiadając się w ten sposób jednoznacznie za kategorią cech, którymi powinno się charakteryzować funkcjonowanie bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: